Back to top

Na Slovensku narástol počet poberateľov sociálnych dávok, dôvodom je prílev cudzincov

Publikované: 27. jún 2022 - 9:22
Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi na Slovensku vzrástol aj v máji tohto roka. Sociálne dávky v piatom mesiaci tohto roka dostalo 81,4-tisíca osôb. Oproti koncu apríla išlo o nárast o 4,9-tisíca ľudí.
Na Slovensku narástol počet poberateľov sociálnych dávok, dôvodom je prílev cudzincov

Narástol počet cudzincov

Dôvodom je nárast počtu cudzincov, ktorí na Slovensku dostávajú dávky v hmotnej núdzi a príspevky k nim. Kým v apríli išlo o 17-tisíc cudzincov, v máji tento počet stúpol na 22,1-tisíca. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na dávky v hmotnej núdzi bolo v máji tohto roka po zohľadnení ostatných členov rodiny celkovo odkázaných 174,1-tisíca osôb, čo je 3,20 percenta z celkového počtu obyvateľov na Slovensku. Oproti aprílu ide o nárast o 9,2-tisíca ľudí, resp. o 0,17 percentuálneho bodu.

Tisícky sociálne odkázaných osôb  

Najväčší podiel ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu bol na konci minulého mesiaca v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Gelnica. Okres Revúca vykázal 5,2-tisíca ľudí odkázaných na sociálne dávky. Išlo o 13,70 percenta z celkového počtu obyvateľov tohto okresu.

V okrese Rimavská Sobota bolo 9-tisíc poberateľov sociálnych dávok, čo tvorí 11,17 percenta z počtu obyvateľov tohto okresu. V okrese Gelnica bolo v máji 9,93 percenta ľudí, ktorí žili zo sociálnych dávok, čo zodpovedá 3,1-tisíca sociálne odkázaným osobám.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny)

Toto ste už čítali?

Cookies