Back to top

Nadácia COOP Jednota posilní rehabilitačné služby v Trenčíne

Publikované: 25. jún 2024 - 16:03
Centrum sociálnych služieb DEMY v Trenčíne zakúpilo vďaka nadácii nové rehabilitačné pomôcky. Nadácia COOP Jednota podporila centrum sumou 4 000 eur. Symbolický šek odovzdal Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.
Nadácia COOP Jednota posilní rehabilitačné služby v Trenčíne

Nadácia COOP Jednota vznikla v roku 2001 so zámerom cielene pomáhať vo verejnoprospešných oblastiach. Nadácia podporuje okrem iných dôležitých oblastí slovenské zdravotníctvo, pričom si dáva za cieľ skvalitniť liečebné procesy čo najväčšiemu počtu pacientov a prinášať možnosti moderných metód liečenia i rehabilitácie. Prostredníctvom nákupu lekárskych prístrojov a pomôcok pre nemocnice, zdravotnícke i sociálne zariadenia sa snaží komplexne zlepšovať kvalitu života ľudí odkázaných na lekársku starostlivosť vo všetkých krajoch Slovenska.

Pomoc nadácie rozšíri rehabilitačné služby centra

Vďaka finančnej podpore Nadácie COOP Jednota boli zakúpené dva rehabilitačné stoly a dva teleskopické paravany. Zakúpené zariadenia sú umiestnené v rehabilitačnej miestnosti Centra sociálnych služieb DEMY v Trenčíne a budú slúžiť na liečebnú rehabilitáciu prijímateľov sociálnych služieb CSS-DEMY. „Je veľmi ťažké prijať v živote rôzne obmedzenia, či už fyzické alebo mentálne a naučiť sa žiť v inom móde. Existuje veľa rodín, ktoré takéto príbehy žijú a ktoré si len ťažko vieme reálne predstaviť. Preto som rád, že môžeme aspoň malou troškou pomôcť a prispieť k lepšej kvalite života ľuďom, ktorí musia dennodenne prekonávať prekážky,“ zdôrazňuje Ján Bilinský, predstavenstva COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota. A dodáva: „Napriek neľahkým príbehom majú títo ľudia v sebe obrovskú vôľu a lásku k životu, čoho prejavom je aj dar v podobe ručne maľovaného obrazu, ktorý som osobne pri návšteve centra dostal a nesmierne si to vážim.“

Centrum sociálnych služieb DEMY chce pomáhať viac

Centrum sociálnych služieb DEMY Trenčín poskytuje sociálne služby deťom, mladým ľuďom a dospelým s rôznymi formami mentálneho i telesného postihnutia. „Viac ako 75% prijímateľov sociálnych služieb je čiastočne alebo úplne imobilných. Preto má liečebná rehabilitácia nezastupiteľnú úlohu v našej komplexnej starostlivosti. Radi by sme v blízkej budúcnosti rozšírili rehabilitačné služby, a to nielen pre prijímateľov sociálnych služieb v DEMY, ale i pre osoby s telesným postihnutím, ktorí sú v domácej starostlivosti. Vďaka mimoriadnej pomoci Nadácie COOP Jednota sa toto naše predsavzatie postupne stáva skutočnosťou. Sme úprimne vďační za rozhodnutie Nadácie COOP Jednota pomôcť deťom a mladým ľuďom v DEMY zakúpením dvoch rehabilitačných stolov a paravanov. Výrazne to prispeje k ďalšiemu skvalitňovaniu našich služieb, a to najmä v oblasti liečebnej rehabilitácie,“ uvádza Tibor Gavenda, riaditeľ CSS-DEMY.

COOP Jednota Slovensko

Cookies