Back to top

Najdrahšie sú slovenské vajcia z klietkového chovu

Publikované: 15. marec 2023 - 12:57
Nárast cien vajec je v posledných mesiacoch citeľným problémom na trhu s potravinami. Aj keď sú slovenské vajcia z klietkových chovov v porovnaní s inými krajinami EU jedny z najlacnejších vo veľkoobchodných cenách, na pultoch si za nich priplatíme výrazne viac. V porovnaní s inými krajinami Európskej únie sa cena pohybuje v rozmedzí troj- až šesťnásobku.
Najdrahšie sú slovenské vajcia z klietkového chovu

Na problém poukázala analýza cien na slovenskom a európskom trhu, ktorú zverejnila organizácia Humánny pokrok. Šokujúce výsledky ukázali, že cena slovenských vajec vystrelila do nebies z úplne iných dôvodov, aké by sme doteraz mohli predpokladať. „Podľa výsledkov boli slovenské vajcia najdrahšie preto, že mali napriek najnižším veľkoobchodným cenám najvyššiu maloobchodnú prirážku. Výsledky tiež ukázali, že krajiny, ktoré už prešli na bezklietkové chovy, majú podstielkové vajcia lacnejšie, ako sú slovenské vajcia z klietkového chovu,“ informujú.

Slovensko sa stalo krajinou, ktorá napriek najnižším veľkoobchodným cenám vykazuje naopak najvyššie maloobchodné ceny. „Rozdiel bol natoľko veľký, že slovenské vajcia z klietkového chovu boli drahšie, ako vajcia z podstielkového chovu vo všetkých skúmaných krajinách. V praxi to znamená, že za cenu 10 vajec z klietkového chovu na Slovensku si ľudia mohli kúpiť 10 vajec z podstielkového chovu v Rakúsku alebo dokonca 10 vajec z voľnovýbehového chovu v Nemecku. Tieto rozdiely ostali zachované aj po očistení maloobchodných cien od DPH,“ priblížila organizácia.

 

Slováci musia kvôli vajciam

Zdroj: Humánny pokrok

Neznesiteľné maloobchodné prirážky predstavujú problém

Organizácia ďalej upozorňuje, že rozhodujúcim faktorom v konečnom dôsledku nebola sadzba DPH a súčasne nim nemohol byť ani spôsob chovu sliepok, ktorý by dokázal navýšiť náklady. Hlavným problémom mala byť práve maloobchodná prirážka, ktorá pri slovenských vajciach cenu v porovnaní s prirážkou na podstielkové vajcia vo Švédsku takmer zdvojnásobila. Zároveň, v porovnaní s Nemeckom bola cena takmer trojnásobná a v porovnaní s poľským klietkovým chovom sa finálna prirážka vyšplhala až na šesťnásobok.

Organizáciu ďalej upozorňuje, že neznesiteľne vysoké prirážky predstavujú aj technologické komplikácie. „Hlavným zistením je, že súčasné maloobchodné prirážky nechávajú priestor nielen na prechod na podstielkové chovy, ale aj na zníženie maloobchodných cien vajec. Dáta totiž naznačujú, že na Slovensku je naopak značný priestor na zníženie maloobchodných cien aj v prípade prechodu na bezklietkové chovy a prenesenia týchto nákladov do cien,“ prízvukujú.

ma7.sk / topky.sk

Toto ste už čítali?

Cookies