Back to top

Najväčším problémom školstva sú nedostatočne premyslené zmeny

Publikované: 27. január 2020 - 14:31
Za najväčší problém slovenského školstva považujú Slováci nedostatočne premyslené zmeny v systéme (43 percent), nevhodné učebnice (30 percent) a nedostatočnú technickú vybavenosť (29 percent).
Najväčším problémom školstva sú nedostatočne premyslené zmeny

Vyplýva to z prieskumu, ktorý zrealizovala agentúra Focus v decembri 2019 na vzorke 1008 respondentov na objednávku koalície mimoparlamentných strán PS-Spolu.

"Našťastie si už aj veľká časť verejnosti uvedomuje, že školstvo nemôže byť zanedbávaným rezortom, ale musí byť politickou prioritou," uviedla sociologička Oľga Gyárfášová, ktorá bola v roku 1997 garantkou podobného výskumu o školstve. V súčasnosti si 16 percent respondentov myslí, že slovenské školstvo sa vyvíja dobrým smerom, 38 percent že zlým a 42 percent tvrdí, že slovenské školstvo prešľapuje na mieste.

V prieskume respondenti tiež hodnotili dôležitosť a napĺňanie rôznych zručností, ktoré škola u žiakov rozvíja. Za najdôležitejšie považovali schopnosť orientovať sa v každodennom živote, všeobecné vzdelanie a rozhľad, ako aj aktívne ovládanie cudzích jazykov. Všetkým trom priradilo hodnotenie „veľmi dôležité“ okolo 70 percent respondentov. Len 11 percent respondentov uviedlo, že sa základné a stredné školy dostatočne venujú schopnosti žiakov, orientovať sa v každodennom živote.

felvidek.ma

Toto ste už čítali?

Cookies