Back to top

Národná rada schválila návrh zákona. Samosprávne voľby sa budú môcť konať skôr

Publikované: 13. máj 2022 - 12:42
Voľby do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí sa budú môcť konať skôr. Národná rada SR v utorok schválila návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase.
Národná rada schválila návrh zákona. Samosprávne voľby sa budú môcť konať skôr

"Predĺžením lehoty na uskutočnenie volieb do orgánov samospráv obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v rámci volebného obdobia a bez jeho narušenia sa vytvárajú predpoklady na širší časový priestor na určenie vhodného termínu konania príslušných volieb najmä s ohľadom na zvyklosti obyvateľstva v súvislosti s dňami pracovného pokoja a so štátnymi sviatkami," píše sa v predloženom návrhu.

Novelou sa upravuje aj zákon o politických stranách a politických hnutiach.

Zmeny sa týkajú sankcií pre kandidátov koalícií strán a hnutí pri voľbách do Národnej rady SR a do Európskeho parlamentu. Nevzťahujú sa na blížiace sa spojené voľby do orgánov územnej samosprávy.

ma7.sk/TASR

Toto ste už čítali?

Cookies