Back to top

Naša redakcia v klube dôchodcov

Publikované: 30. október 2019 - 14:18
Dňa 29. októbra členov mestského klubu dôchodcov navštívil Péter Rajkovics, riaditeľ Perfects a. s., ktorý je riadiacim orgánom médií dunaszerdahelyi.sk a Dunajskostredský hlásnik, a šéfedaktor Attila Nagy.
Naša redakcia v klube dôchodcov

Cieľom návštevy, ktorú zdokumentoval svojimi snímkami náš kolega Vince Rózsár bolo porozprávať sa na nezáväznom stretnutí s občanmi staršej generácie, popýtať sa na ich názor ako divákov a čitateľov na príspevky uverejňované v médiách pod vedením Perfects a. s., teda mestský verejnoprávny portál dunaszerdahelyi.sk, ako aj na Dunajskostredský hlásnik, resp. mestskú televíziu.

Popoludňajší rozhovor bol naozaj obsažný, veď prítomní jednak prispením Pétera Rajkovicsa a Attilu Nagya  o ofline a online novinovej práci, o príprave spravodajstva, mohli nahliadnuť za kulisy médií, ale aj sami aktívne reagovali na viacero udalostí dotýkajúcich sa predovšetkým ich života.

Za osobitné pozitívum môžeme označiť, že v priebehu rozhovoru mohli očami konštruktívnej kritiky vidieť jednotlivé médiá, a aj to, že prítomní seniori poskytli aj užitočné návrhy a vyjadrili sa aj k vlastným požiadavkám.

Podľa riaditeľa Perfects a. s. a šéfredaktora médií bolo cťou vidieť a počuť záujem seniorov, ich postrehy, skúsenosti a dostať spätnú väzbu o mestských médiách. 

„Spätná väzba je pre nás nielen dôležitá, ale aj užitočná, stačí už len vidieť hodnotenia na znovuobnovený Dunajskostredský spravodaj od začiatku roka 2020, že bude zodpovedať požiadavkám a časovým nárokom 21. storočia.“ 

Toto ste už čítali?

Cookies