Back to top

Naši predchodcovia sa zaslúžili o rozvoj nášho mesta a ich skúsenosti sú stále potrebné

Publikované: 14. október 2022 - 16:33
Pri príležitosti mesiaca seniorov, podobne ako v časoch pred pandémiou koronavírusu, vedenie nášho mesta opäť osobne pozdravilo členov klubu dôchodcov.
Naši predchodcovia  sa zaslúžili o rozvoj nášho mesta a ich skúsenosti sú stále potrebné

Prítomným sa najprv prihovorila vedúca klubu Rozália Alföldiová a následne odovzdala priestor riaditeľke Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede Kataríne Kollár. Obľúbená speváčka zabávala a nabádala prítomných členov klubu na spev maďarskými ľudovými piesňami, známymi hitmi a operetnými melódiami. Za svoj srdečný výkon si vyslúžila obrovský potlesk.

László A. Szabó, zástupca primátora mesta Dunajská Streda, prišiel s poetickým darčekom, zarecitoval báseň Gábora Garaia, ktorou prítomným zaželal dobrú náladu.

Primátor nášho mesta Zoltán Hájos poďakoval za príjemný program a povedal, že spolu s viceprimátormi Lászlóm A. Szabóm a Attilom Karaffom prišli s dobrým srdcom a radosťou, pretože „naživo“ sa po období Covidu stretávajú so seniormi mesta po prvýkrát.

Zdôraznil, že na osobnom stretnutí je omnoho príjemnejšie pozdraviť tých, ktorí pre rozvoj mesta v minulosti veľa urobili a vysloviť im uznanie. Vďaka práci našich predchodcov je mesto postavené na stabilných základoch, keďže aj prítomní seniori svojimi činmi, myšlienkami a nápadmi prispeli k rozvoju mesta, ktoré sa preto môže ďalej rozvíjať a peknieť aj dnes.

„My, potomkovia, nesieme zodpovednosť za to, aby sa naše mesto aj naďalej rozvíjalo, aby sme mali čo odovzdať našim deťom a vnúčatám,“ dodal primátor.

Vo svojom príhovore ubezpečil členov klubu, že samospráva urobí všetko pre to, aby zabezpečila chod mesta, aby mohli fungovať verejné inštitúcie, aby sa nemuselo v noci vypínať verejné osvetlenie. Uistil ich, že urobia všetko preto, aby v budúcnosti neboli problémy s vykurovaním škôl, škôlok a verejných inštitúcií.

„Viem, že som práve povedal prozaické veci, ale v čase vašej mladosti ste sa aj vy snažili veci riešiť kreatívne, tak ako sa to snažíme robiť aj my. Kto myslí zodpovedne, musí sa rozvíjať a napredovať,“ povedal.

V uplynulých rokoch pri privítaní novorodencov mesta veľakrát zaznelo, že rodičia by mali zapojiť do výchovy svojich detí aj babičky a dedkov, pretože svojim vnúčatám dokážu odovzdať múdrosť, ktorú počas života nadobudli.

„Vyzývam mladých ľudí, aby do výchovy zapojili aj starých rodičov. Vás zas povzbudzujem k tomu, aby ste svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávali vnúčatám a pravnúčatám. Aj my sme silní vďaka tomu, že nám naši starí rodičia ukázali smer,“ povedal s presvedčením.

Po svojom uvítacom príhovore si spolu s prítomnými pripil na zdravie oslávencov. Keďže dva roky nebolo možné jubilantov klubu dôchodcov pozdraviť osobne, v mene samosprávy prekvapili 63 členov klubu, ktorí v uplynulom období oslávili životné jubileum, malou pozornosťou.

Slávnostné stretnutie ako zvyčajne pokračovalo živou diskusiou v doprovode hudby, o ktorú sa postaral Karol Bodó.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies