Back to top

Nech nezabudnú, že kolísku mali v Dunajskej Strede

Publikované: 17. december 2018 - 14:11
Na mestskom úrade dnes vedenie mesta privítalo malých občanov mesta, ktorí sa narodili v júli a auguste.

Vítanie malých občanov mesta je najčistejšou, najnesebeckejšou radostnou slávnosťou - uviedla Tilajčík Edit. Prednesom poézie spríjemnila podujatie Kohút Rebeka, žiačka ZŠ Kodálya Zoltána, potom učiteľka ZUŠ Bazsó Horváth Zsuzsanna, hrou na flautu.

Viceprimátor mesta, Karaffa Attila, vo svojom príhovore vyzdvihol, aké je dobré vidieť, že sú mladí ľudia, ktorí sa aj v dnešnom materiálnom svete podujmú na výchovu detí. Verí, že ich hlavným cieľom bude udržať rodinu, aby v šťastnom prostredí mohli vychovať budúcu generáciu.

„Sprevádzať, podporovať, povzbudzovať dieťa počnúc jeho narodením, ukázať mu správnu cestu, je odvážnou a zodpovednou prácou. Bez láskyplnej rodiny je to nemožné. Je dôležité spolu tráviť dni, učiť sa navzájom, postaviť sa po nezdaroch, naučiť sa, že vždy sa nájde riešenie a že sa navzájom podoprieme” – prihováral sa Karaffa Attila mamičkám.

Deti žiadal, že nech ich osud zaveje kamkoľvek, nech nezabudnú, že kolísku mali v Dunajskej Strede. Nech sú hrdé a nech vždy s láskou myslia na svoj domov, svoje mesto.

Po príhovoroch sa odovzdávali pamätné listy a drobné darčeky a zapísali sa mená detí do kroniky.

Toto ste už čítali?

Cookies