Back to top

Neplatná Vernostná karta mesta = neplatná dopravná karta

Publikované: 2. marec 2016 - 10:22
Neplatná Vernostná karta mesta od 14. 3. 2016 znamená aj neplatnú dopravnú kartu v autobusoch SAD Dunajská Streda, a. s.

Neplatná Vernostná karta mesta od 14. 3. 2016 znamená aj neplatnú dopravnú kartu v autobusoch SAD Dunajská Streda, a. s.

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a. s., upozorňuje cestujúcich, ktorí využívajú dopravné služby MHD v Dunajskej Strede, že po dohode s Mestom Dunajská Streda, zablokuje dopravné karty všetkých občanov, ktorí si v roku 2015 nesplnili svoje povinnosti voči mestu, čím strácajú nárok na výhody plynúce z platnej Vernostnej karty, teda strácajú nárok na zvýhodnené cestovné v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy.

Preto upozorňujeme týchto občanov a ich deti, že dňom 14. 3. 2016 pri vstupe do autobusov MHD bude ich dopravná karta z titulu jej zablokovania absolútne nefunkčná. Cestujúcemu bude v tomto prípade umožnené využitie dopravných služieb iba v prípade úhrady cestovného hotovostnou platbou. Analogická situácia nastane v autobusoch prímestskej dopravy, dopravná karta nebude použiteľná ani v týchto autobusoch.

K odblokovaniu dopravnej karty bude nutné navštíviť informačnú kanceláriu na AS v Dunajskej Strede, kde bude dopravná karta v cene 0,90 € upravená do pôvodnej funkčnosti, t. j. bude odblokovaná, ale nebudú platiť na nej výhody Vernostnej karty mesta.

Cookies