Back to top

Nesmieme zabudnúť na tých, ktorí položili svoje životy za mier

Publikované: 28. august 2023 - 21:04
V Dunajskej Strede si pripomenuli 79. výročie Slovenského národného povstania.
Nesmieme zabudnúť na tých, ktorí položili svoje životy za mier

V mene organizátorov pietnej spomienky prítomných pozdravila moderátorka podujatia Edita Tilajčíková, medzi nimi poslancov mestského zastupiteľstva Ladislava Gútayho a Ivána Nagya, prednostu Okresného úradu Dunajská Streda Michala Deraja, riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Tibora Íróa a Vlastu Kasalovú, podpredsedníčku Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante. Čerstvo zmaturovaná študentka Gymnázia Ladislava Dúbravu Veronika Kelemenová predniesla báseň Františka Bábela Partizánska jeseň.

Michal Deraj vo svojom slávnostnom príhovore zdôraznil, že v súčasnosti žijeme v neistom svete, ľudia majú pochybnosti o budúcnosti. Práve v takýchto časoch si musíme pripomínať dôležité historické udalosti, akou bolo aj Slovenské národné povstanie, pri ktorom Slováci za pomoci viacerých ďalších národov, medzi ktorými boli Maďari, Angličania, Srbi, Rómovia a mnoho ďalších, vyhnali z krajiny utláčateľov.

Ako povedal, dnes v našej blízkosti prebieha vojna v oveľa modernejšej spoločnosti, no my nikdy nesmieme dovoliť, aby nám vzali nezávislosť a mier.

„Naša sloboda však môže byť slobodou len kým neutláča iných, pokiaľ iným nevezme ich slobodu,“ povedal prednosta okresného úradu a následne dodal: „Nikdy nesmieme zabudnúť na obete, ktoré priniesli hrdinovia SNP za mier. Konajme tak, aby mier sprevádzal naše životy a životy našich potomkov.“

Vlasta Kasalová hovorila o odboji proti nemeckému vojsku a podala historické zhrnutie. "Ak nechceme byť na strane porazených, tak musíme ísť proti nepriateľovi a prinášať obete," povedala. Vo svojom príhovore sa zmienila aj o zážitkoch a spomienkach vlastnej rodiny.

"Aký odkaz má povstanie pre ľudí dneška a pre budúcu generáciu?" - pýtala sa.

„Je to odkaz jasný: musíme sa starať o našu krajinu, podporovať cestu spolupráce a blahobytu, mali by sme byť hrdí na tých, ktorí obetovali svoje životy pre našu súčasnosť a budúcnosť a klásť kvety a vence na hroby obetí, aby všetci vedeli: rešpektujeme obete. Najdôležitejšie posolstvo, ktorého sa musíme držať: ak chceme žiť v mieri, to musí byť pre nás všetkých najdôležitejší cieľ,“ zdôraznila podpredsedníčka Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante.

Po slávnostných príhovoroch k súsošiu vojnových obetí položili vence na znak úcty a spomienky.

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies