Back to top

Nevídaný záujem o letné škôlky

Publikované: 4. júl 2021 - 10:34
Mesto Dunajská Streda bude aj počas letných prázdnin zabezpečovať prevádzku niektorých materských škôl, a to od 1. júla až do 13. augusta.
Nevídaný záujem o letné škôlky

Cez leto bude v dvoch etapách otvorených celkovo sedem materských škôl. Tento zvýšený počet fungujúcich materských škôl treba zabezpečiť z toho dôvodu, že zo strany rodičov je nevídaný záujem o služby materských škôl aj cez prázdniny.

V júli budú otvorené 2 veľké materské školy, a to na Rybnom trhu a na Námestí SNP. Ďalej budú v prevádzke aj 2 menšie, a to MŠ Eleka Benedeka a MŠ na Széchenyiho ulici.

V auguste bude až do 13. augusta rodičom k dispozícii jedna veľká materská škola na Námestí priateľstva, okrem toho aj 2 menšie v Ružovom háji a na ulici Jesenského.

Rodičia mohli svoj záujem o  letnú škôlku avizovať do 20. júna. Podľa zosumarizovaných údajov je prihlásených až 360 detí, čo je rekordný počet. Rozmiestnenie detí a učiteliek do jednotlivých letných materských škôl sa uskutoční podľa rozmiestnenia do materských škôl, aby sa deti mali možnosť stretnúť so známymi tvárami.

Všetky materské školy po 13. auguste zatvoria, nakoľko nasleduje upratovanie a  dezinfekcia budov. Posledný augustový týždeň už bude plynúť v  znamení príprav na nový školský rok. V  tomto období budú realizované aj menšie rekonštrukčné práce, prípadne aj vymaľovanie tých učební, v ktorých to bude potrebné.

Nový školský rok 2021/ 2022 bude zahájený vo štvrtok, 2. septembra 2021. /pve/

dunstreda.sk/pve

Toto ste už čítali?

Cookies