Nachádzate sa tu

Nevzdávame sa sna, budúci rok znova bude víkend plný benzínových výparov

Toto ste už čítali?

Publikované: 2020, máj 18 - 14:08 | Farebné
Na to, aké má vyhliadky tohtoročné podujatie, sme sa opýtali organizátora víkendového podujatia amerických áut V8 Meeting Máté Palacku. Ako vyplynulo z jeho odpovede, v tomto roku sa, žiaľ, toto veľkolepé podujatie neuskutoční, ale na budúci rok sa do jeho organizácie pustia s ešte väčšími nádejami.
Nevzdávame sa sna, budúci rok znova bude víkend plný benzínových výparov

Tohtoročné stretnutie sme oproti minulým rokom z viacerých dôvodov plánovali uskutočniť skôr, už v júni, presný dátum však už neuzrel svetlo sveta.

Minulý rok sa stretnutie neuskutočnilo z osobných dôvodov organizátorov, tento rok sme zas kvôli vzniknutej situácii boli nútení ho odložiť o ďalší rok.

V roku 2020 nechystáme žiadne náhradné podujatie, ani v tom prípade, ak sa všetky obmedzenia uvoľnia. Berieme do úvahy ostatné podujatia – festivaly, dni obcí, podobné podujatia ako je stretnutie amerických áut – tak v našom okolí ako aj v zahraničí, mnohé z nich sa určite udejú na jeseň. Je veľká pravdepodobnosť, že v jednom čase bude prebiehať viacero podujatí, čo by iste nebolo žiadúce z hľadiska počtu našich návštevníkov.

Zato sa však nevzdávame, už teraz sa zamýšľame, plánujeme nasledujúci rok.

Čo sa týka programov, koncertov, chystáme veľa zmien. Samotné miesto podujatia ostáva však nezmenené, letisková plocha v Malých Dvorníkoch, zato vnútorná štruktúra podujatia sa zmení. Plánujeme zaviesť voľný vstup pre majiteľov Amerických áut, aj tým dúfajúc v ich čo najväčší počet, napokon, oni sú podstatou celej akcie. Zvažujeme aj možnosť, že podujatie bude znova jednodňové, v záujme toho, aby návštevníci mohli zhliadnuť čo najviac atrakcií na jednom mieste.

Niekoľko nových programov, atrakcií je už na stole, podrobnejšie však o nich budeme informovať v roku 2021.

-rovin-