Back to top

Nová archeologická expozícia je už prístupná verejnosti

Publikované: 31. január 2022 - 20:51
Žitnoostrovské múzeum úspešne ukončil realizáciu ďalšieho zo svojich projektov. Tentokrát sme sa zamerali na obnovu archeologickej expozície na prízemí Žltého kaštieľa, ktorý je domovom Žitnoostrovského múzea.
Nová archeologická expozícia je už prístupná verejnosti

Zariadenie, ako aj celý mobiliár priestoru, pochádzal z 80. rokov minulého storočia, bol zastaralý, funkčne ani kapacitne už nevyhovujúci. Rekonštrukciu expozície sme plánovali už dlhší čas, ale hlavným dôvodom, pre ktorý sme rekonštrukciu odkladali bolo, aby sa súčasťou expozície stal aj najhodnotnejší archeologický exponát múzea –  čln vydlabaný z jedného kusu dreva. 

Čln bol objavený na Žitnom ostrove, v lokalite Košariská. Výskum nálezu a absolútne datovanie člna prebiehalo od roku 2016, najskôr určením veku stromu na základe analýzy letokruhov, tzv. dendrochronologickým výskumom.

Dôkladné a opakované skúmanie ukázalo, že nález pochádza z obdobia 4. - 3. storočia p.n.l. Následne spoločnosť Radiocarbon Dating Services Miami v USA potvrdila uhlíkovou metódou 14 C výsledky dendrochronologických testov. Podrobnou analýzou bolo preukázané, že vodný dopravný prostriedok bol zhotovený v Alpách a pravdepodobne ho používali Kelti, ktorí prišli obchodovať na Žitný ostrov. Na projekte spolupracoval Mgr. Peter Barta, PhD. z Katedry archeológie FF UK v Bratislave.

Po ukončení výskumu boli v roku 2020 zahájené konzervátorské a následne reštaurátorské práce pod vedením skúseného odborníka Mgr. Františka Šmigrovského. Keďže pri vyzdvihnutí člna z miesta nálezu bol tento poškodený a rozlomil sa na niekoľko častí, proces konzervovania a reštaurovania bol náročnejší.

Po ukončení uvedených prác je čln ozdobou obnovenej stálej archeologickej expozície. V expozícii je umiestnený tak, akoby bol ponechaný na brehu Dunaja. Umožňuje to kamenný podklad a nadrozmerná akrylonová stena s potlačou, ktoré spolu vytvárajú zdanie prírodného prostredia.

Našim cieľom bolo okrem modernizácie dosiahnuť, aby expozícia bola doplnená o moderný vitrínový systém, aby boli zbierky prezentované pútavo a esteticky, a zároveň zodpovedali požiadavkám moderného múzejníctva. Nové zariadenie súčasne ponúka aj zabezpečenie z hľadiska ochrany a bezpečného prezentovania zbierkových predmetov návštevníkom múzea. Realizáciu projektu obnovy archeologickej expozície z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

-žm-

Toto ste už čítali?

Cookies