Back to top

Nová školská kuchyňa je už odovzdaná

Publikované: 4. september 2019 - 12:21
V pondelok bola na ZŠ na Jilemnického ulici odovzdaná do užívania nová, moderná školská kuchyňa vyhovujúca požiadavkám 21. storočia.
Nová školská kuchyňa je už odovzdaná

Primátor Hájos Zoltán poďakoval všetkým ktorí sa podieľali na jej prestavbe.

Vyzdvihol, že je to druhá školská kuchyňa v Dunajskej Strede vybavená technológiou 21. storočia – pred rokom bola odovzdaná kuchyňa ZŠ Szabóa Gyulu.

Uviedol, že „pred dvoma rokmi zastupiteľstvo odvážne rozhodlo, že rozbehlo reformu školských kuchýň. Sme v druhom štádiu: odovzdávame druhú centrálnu školskú kuchyňu” – dodal, že jej kapacitu by chceli naplno využiť.

Cieľom je stravovanie žiakov, druhým zas rozšírenie sociálneho stravovania, hlavne starších občanov, ale Hájos nevylúčil ani iné možnosti.

Investícia 850 tisíc eur je na niekoľko desaťročí, to nie sú vyhodené peniaze, ide o investíciu do budúcnosti, sú vytýčené ciele, ktoré treba naplniť.

Potom Hájos Zoltán, riaditeľ školy Peter Gajdoš, konateľ prevádzkovateľa Gastro DS, Hodossy Szabolcs a jeho riaditeľ, Kosztra András, prestrihli stuhu a kuchyňu odovzdali do užívania.

Posvätil ju katolícky kaplán Martin Klement a kňaz reformovanej cirkvi Görözdi Zsolt jej požehnal.

(Text a obraz: na, preklad do slovenčiny: Soňa Szabadosová)

Toto ste už čítali?

Cookies