Back to top

Nová telocvičňa pri Gymnáziu Ladislava Dúbravu – slávnostné otvorenie

Publikované: 13. apríl 2023 - 15:29

Foto: Vince Rózsár

Cookies