Back to top

Nového študentského primátora zvolili spomedzi piatich kandidátov

Publikované: 9. apríl 2024 - 11:21
Mestský mládežnícky parlament zasadol v pondelok 8. apríla 2024, aby zvolil nového študentského primátora. Päticu kandidátov si vypočuli v Sieni Imre Makovecza (vo veľkej zasadacej sále) mestského úradu a následne sa v tajnom hlasovaní rozhodlo, kto bude v roku 2024 študentským primátorom Dunajskej Stredy.
Nového študentského primátora zvolili spomedzi piatich kandidátov

Zasadnutie otvoril predseda Komisie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pre mládež a šport Mgr. Krisztián Nagy, ktorý privítal prítomných a zaželal kandidátom na post študentského primátora veľa šťastia.

Zástupcov zúčastnených mestských inštitúcií, základných a stredných škôl mesta, ako i prítomných pracovníkov mestského úradu pozdravil aj podpredseda komisie, mestský poslanec zodpovedný za mládež György Bugár. Keďže ani študentská primátorka Evelin Németh, ani študentská viceprimátorka Kamilla Tóth sa nemohli zasadnutia zúčastniť, slovo následne odovzdal študentskému viceprimátorovi Tamásovi Dziadekovi.

Tamás Dziadek vyjadril radosť z toho, že v uplynulom roku mal možnosť reprezentovať mládež, zúčastňovať sa rôznych podujatí a pomáhať pri ich realizácii, pričom vyzdvihol Maďarský majáles, Deň bez áut, dvojdňové podujatie Felvidéki fesztivál a Advent v Dunajskej Strede. Povedal, že si cení, že mohol spolupracovať v malom tíme, že sa mohol spoľahnúť aj na pomoc žiakov a študentov z iných škôl, čo dokazuje, že mládež dokáže spoločne konať dobro a prevziať zodpovednosť.

Po uvítacích slovách päť kandidátov z mestských základných a stredných škôl predstavilo svoje vízie a predstavy, ako by chceli zapojiť mládež do verejného života v meste, aké možnosti vidia pre mladých, aby cítili, že aj im patrí podiel z radostí i starostí mesta.

Po obsažných prezentáciách boli zo strany prítomných položené otázky, na ktoré kandidáti pohotovo odpovedali.

Po prezentáciách programov kandidátov mohli mestské školy, organizácie zaoberajúce sa mládežou a prítomní delegovaní členovia inštitúcií odovzdať svoje hlasy.  Výsledky  tajného hlasovania odhalili meno nového študentského primátora: stáva sa ním Bulcsú Bíró, študent Strednej školy rozvoja vidieka (Spojenej školy na Nám. sv. Štefana). Na návrh Györgya Bugára sa komisia rozhodla, obdobne ako minulý rok, odporučiť primátorovi nášho mesta inauguráciu Eriky Méri zo Strednej zdravotníckej školy a Patrika Rácza zo ZŠ Jilemnického ul. ako nových študentských viceprimátorov.

Viac fotografií z volieb si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Text a foto: Rózsár Vince

Toto ste už čítali?

Cookies