Back to top

Nový riaditeľ na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Dunajskej Strede

Publikované: 16. máj 2019 - 12:31
Dňom 3. mája 2019 bol prezidentom Hasičského a záchranného zboru Alexandrom Nejedlým vymenovaný do funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede pplk. Mgr. Štefan Lelkes.
Nový riaditeľ na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Dunajskej Strede

Štefan Lelkes pôsobí v Hasičskom a záchrannom zbore od roku 2000, kedy pracoval na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Dunajskej Strede ako vedúci technik špecialista strojnej služby.
Od roku 2016 pôsobil na spomínanom okresnom riaditeľstve ako vedúci oddelenia prevádzkovo-technického. V roku 2019 bol vymenovaný na zastupovanie riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede.

Toto ste už čítali?

Cookies