Back to top

Novým držiteľom ceny Pro Urbe sa stal Karol Héger

Publikované: 26. apríl 2022 - 13:23
Cenu Pro Urbe mesta Dunajská Streda možno prisúdiť takým osobnostiam a spoločenstvám, ktorí sa svojou činnosťou zaslúžili o rozvoj mesta Dunajská Streda, vykonávali tvorivú činnosť, resp. dosiahli vynikajúce výsledky na poli kultúry a športu, vzdelávania, výchovy a vedy, či spoločenského života. Zastupiteľstvo nášho mesta udelilo cenu Pro Urbe v oblasti kultúra pánovi Karolovi Hégerovi ako „prejav vďačnosti a uznania za mimoriadne zásluhy a celoživotný prínos v oblasti kultúry, osvety a pozdvihnutia národného povedomia pri príležitosti krásneho životného jubilea 90 rokov”.
Novým držiteľom ceny Pro Urbe sa stal Karol Héger

Karol Héger – osvetár, kultúrny pracovník, tohto roku oslavuje krásne jubileum - 90 rokov.

Stál pri vzniku celoštátneho Csemadoku v Bratislave. Viac ako dve desaťročia pôsobil v Dunajskej Strede ako riaditeľ Regionálneho osvetového strediska. V tých rokoch sa zrodili kvalitné podujatia ako je napr. Podunajská jar – Duna Menti Tavasz – festival detského divadla v maďarskom jazyku, ktorý v minulom roku slávil svoj 45. ročník. Taktiež bol založený Žitnoostrovský súbor piesní a tancov, Žitnoostrovské kultúrne dni, súťaž a výstava Plody Žitného ostrova, organizovali sa početné výtvarné tábory, súťaže, výstavy. Bolo zriadené Astronomické oddelenie, Klub výtvarníkov a fotografov a ďalšie.

Karol Héger v roku 1971 získal čestný titul „Zaslúžilý pracovník kultúry“ za mimoriadne výsledky v oblasti rozvoja maďarskej kultúry v ČSSR. V roku 1980 znova dostal čestný titul „Zaslúžilý pracovník kultúry“ za mimoriadne výsledky v kultúrno-osvetovej činnosti. Od Csemadoku v roku 2012 získal Cenu za celoživotnú prácu. V máji 2012 získal Pamätnú medailu predsedu TTSK a Cenu primátora mesta Dunajská Streda. Jeho celoživotnú prácu a dielo považujeme za trvalý prínos do kultúrneho života nášho mesta, ale aj celého Slovenska.

Toto ste už čítali?

Cookies