Back to top

Novým oprávneným občanom doručia Vernostnú kartu do konca januára

Publikované: 20. január 2022 - 13:21
Mestský úrad v Dunajskej Strede doručí do konca januára 2022 Vernostnú kartu obyvateľom, ktorí sú oprávnení v novom roku získať túto mestskú kartu mnohých výhod. Ak ich doručovateľ nezastihne doma, môžu ju prevziať na radnici v kancelárii prvého kontaktu počas úradných hodín.
Novým oprávneným občanom doručia Vernostnú kartu do konca januára

V  novom roku pribudlo 448 nových majiteľov Vernostnej karty. Získajú ju tí občania mesta, ktorí aspoň rok majú tu trvalý pobyt, ďalej nemajú žiadné pozdĺžnosti na daniach a  poplatkoch voči mestu. Obyvatelia skutočnosť, či majú riadne vyrovnané tieto platby voči mestu, si sami môžu kontrolovať cez privátnu zónu mesta Dunajská Streda prostredníctvom mestskej webovej stránky, ak sú zaregistrovaní.

Mestský úrad Vernostnú kartu vydáva na dobu neurčitú.

Občanovi, ktorý nezaplatil včas mestské dane a  poplatky, karta na aktuálny rok stráca platnosť.

Informácie o  rôznych formách zliav a  výhod poskytnú informácie tu: 0918/607 300. 

Vernostná karta zaručí jej majiteľovi zľavnený vstup do zariadení v  správe mesta, ďalej ho oprávňuje na zľavnený nákup v  tých malých obchodoch, ktoré majú uzavretú zmluvu s  Mestským úradom. /pve/

dunstreda.sk/pve

Toto ste už čítali?

Cookies