Back to top

Občania môžu vyjadriť svoj názor

Publikované: 4. október 2017 - 8:11
Vedenie mesta sa zaoberá zlepšením dopravnej situácie na viacerých úrovniach. O podrobnostiach nám bližšie informácie poskytol primátor Hájos Zoltán.

„Chceli by sme odbremeniť dopravu v centre mesta a zlepšiť jej plynulosť, pričom dôraz kladieme na dopravnú bezpečnosť. V súvislosti s tým sa začala výstavba cesty medzi Veľkými Dvorníkmi a Ohradami, ktorá naše centrum odbremení. Začali už verejné práce a plánuje sa výstavba cyklotrasy, ktorá taktiež prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie. Medzičasom sa v septembri ukončili práce na prestavbe okružnej križovatky, ktorá zjavne urýchli dopravu.

Plynulosť premávky by sme chceli zlepšiť aj na Hlavnej, preto prikladáme do Dunajskostredského Hlásnika leták (distribúcia sa začala v stredu) s otázkou pre občanov mesta, na ktorú čakáme odpoveď, či podporujú inštaláciu svetelnej signalizácie  na prechode pre chodcov pred poštou. Žiadame vás, aby ste odpoveď zaslali do konca októbra buď elektronicky, naskenovaním dotazníka na adresu primator [at] dunstreda.eu, alebo ho odovzdajte osobne na infopulte mestského úradu.  Vieme, že ide o problematický prechod pre chodcov, nebezpečný tak pre vodičov ako i pre chodcov, preto chceme situáciu riešiť.  Signalizácia by, mimochodom,  bola v prevádzke cez pracovné dni od rána do piatej popoludní a autá by zastavila len vtedy, keby chodec prejavil svoj úmysel prejsť cez cestu.

Od 1. októbra zas vstúpilo do platnosti nariadenie v zmysle rozhodnutia mestského zastupiteľstva, o vylúčení nákladnej dopravy z určitých úsekov ciest.  Vylúčenie sa týka úseku od ZŠ Kodálya Zoltána, cez Železničnú až po Bratislavskú. Podobne je tomu od Letištnej smerom do Galanty, kedy nákladná doprava  môže prejsť cez Záhradnícku a Czibókovu a cez Viedenskú cestu sa dostane na cestu č. 63, odkiaľ sa naspäť do mesta dostane cez takzvaný gabčíkovský nadjazd. Tieto opatrenia boli potrebné kvôli plánovanej výstavbe cyklistických chodníkov, okrem toho, na týchto úsekoch nákladné autá spomaľovali dopravu,  prípadne významným spôsobom ruinovali kvalitu cestného povrchu.  Keďže plánujeme vynoviť aj železničnú ulicu, nechceli by sme, aby ju potom zaťažovali kamióny, preto kamióny prichádzajúce z Kračanskej cesty, ju musia obísť cez cestu č. 63 a do mesta sa vrátiť gabčíkovským nadjazdom. Mestská polícia bude dohliadať na dodržiavanie zákazu vjazdu, prvé dva týždne budú na porušenie zákazu len upozorňovať, aby mal každý čas si navyknúť na nové pravidlá, neskôr aj pokutovať.

Vo vývoji je aj riešenie križovatky pri maloblahovskom cintoríne, kde občania i my vidíme, že je nevyhnutná výstavba okružnej križovatky, prekážky ohľadne vlastníckych práv k pozemkom  sa už odstránili, takže sa môže začať s prípravou územno-technickej dokumentácie. Keďže ide o stretnutie mestských a župných ciest, chceli by sme situáciu riešiť znova spoločným projektom s Trnavským samosprávnym krajom.”

Toto ste už čítali?

Cookies