Nachádzate sa tu

Obyvatelia rozhodovali o zriadení svetelnej signalizácie

Toto ste už čítali?

Publikované: 2017, november 8 - 11:26 | Správy
Predchádzajúce číslo Dunajskostredského Hlásnika obsahovalo leták s otázkou Mestského úradu, či by obyvatelia podporili myšlienku, že by sa na priechode pre chodcov oproti pošte zriadila svetelná signalizácia. Primátora mesta, Zoltána Hájosa, sme sa opýtali na výsledok konzultácie.
Obyvatelia rozhodovali o zriadení svetelnej signalizácie

„Výsledok konzultácie hodnotím pozitívne, ale podobne ako pri voľbách, aj tu možno brať do úvahy názor len tých občanov, ktorí sa nejako vyjadrili. Celkovo 252 občanov sa ku konzultácii, ktorá bola sprístupnená na Mestskom úrade,  v Dunajskostredskom Hlásniku na portáli dunajskostredsky.sk a na webovej stránke mesta, vyjadrili.  Niektorí priniesli odpoveďový hárok osobne na Mestský úrad, niektorí ho naskenovali a zaslali a niektorí sa vyjadrili prostredníctvom emailu. Spomedzi hlasujúcich 186, čiže 73,8 % pozitívne odpovedali, čiže by prijali riešenie prechodu svetelnou signalizáciou, kým 66 občanov, teda 26,2 % by prijali iné riešenie. Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým občanom Dunajskej Stredy, ktorí prejavili svoj názor na uvedený problém.  

Výsledky ukazujú na to, že situáciu treba riešiť, samozrejme, po konzultácii s odborníkmi, veď zmenou nechceme spôsobiť zápchy, popri zlepšení plynulosti premávky je prvoradá bezpečnosť chodcov i osádky automobilov.  Najdôležitejšie bude dobre naprogramovať semafór, tu bude prvoradým názor odborníkov, ale iba prax ukáže reálnu situáciu a ja si myslím, že aj naprogramovanie sa bude dolaďovať podľa daných okolností z praxe.  Medzi požiadavkami vodičov a chodcov treba nájsť súlad a netreba zabudnúť na to, že všetci z nás sme raz v jednej, raz v druhej pozícii.

Čo sa ďalších dopravných výziev nášho mesta týka, môžem povedať,  že nastala pozitívna zmena na Železničiarskej ulici a Bratislavskej ceste, a to zákazom vjazdu kamiónov.  Verím, že napriek počiatočnému rozhorčeniu všetci uznávajú, že mestské zastupiteľstvo rozhodlo v tejto veci správne a doprava v meste sa na tomto úseku stala bezpečnejšou.  Následne budeme môcť v nasledujúcom období vďaka týmto zmenám zrenovovať Železničiarsku ulicu, netreba sa obávať, že ju potom nákladné autá vzápätí zničia. Na druhej strane sa chystá výstavba cyklistického chodníka na Jesenského ulici a Bratislavskej ceste, čo je iniciatívou podporovanou  EU, vzhľadom na to, že to uľahčuje prístup do práce na bicykli a rozvíja cykloturistiku v rámci cestovného ruchu. Chystáme aj projekt cyklochodníka na  Povodskej ceste, ten bude slúžiť hlavne ako prostriedok na dochádzanie do práce, ale dlhodobejším cieľom  je napojenie nášho mesta na medzinárodnú cyklotrasu. Pri  železnici plánujeme výstavbu úschovne bicyklov,  čo zas pomôže tým, ktorí cestujú vlakom za prácou, dostať sa k železničnej stanici.”

Uverejnené v Dunajskostredskom hlásniku 2017/18.