Back to top

Obyvateľské fórum o maloblahovskom cintoríne

Publikované: 1. december 2016 - 9:07
Začali sa práce súvisiace s rozšírením maloblahovského cintorína. Okrem iného aj o tom informovali účastníkov fóra obyvateľov mestskej časti Malé Blahovo v spoločenskom dome.
Obyvateľské fórum o maloblahovskom cintoríne

Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ za mestskú časť Juraj Puha a Zoltán Molnár, ďalej poslanec mesta Attila Karaffa, predseda komisie pre kultúru, vedúci technického oddelenia MsÚ Dezider Szabó, predseda OZ Sikabony František Simon a bádateľ miestnej histórie Attila Nagy.

Dezider Szabó na stretnutí povedal: „pracovníci mestskej spoločnosti Municipal Real Estate DS začali s vyčistením starého maloblahovského cintorína. Pri úprave terénu odstránia stromy a kríky, ďalej rastliny z plochy. Úprava terénu bude trvať do konca roka. V prácach plánujú pokračovať na jar, kedy vybudujú chodníky a oplotenie, ďalej vysadia nové stromky. Prístup do novej časti cintorína bude zabezpečený cez vojenský cintorín, kde rozšíria chodník. Pred vojenským cintorínom vybudujú aj nové parkovacie miesta, teda nie na ploche starého cintorína, ako hovorí zlá fáma“.

Bádateľ miestnej histórie Attila Nagy informoval prítomných, že vlani v starom maloblahovskom cintoríne objavili náhrobný pomník dôstojníka domobrany 1848. Pri hrobe vytvoria pietne miesto. Skutočnosť, že starý cintorín opäť bude slúžiť pre Maloblahovčanov ako pohrebisko, má symbolický význam.

Poslanec Attila Karaffa, predseda komisie pre kultúru účastníkom pripomenul, že v tomto roku MsZ pomenovalo po významnom predkovi, Ignácovi Gálffyho v Malom Blahove aj ulicu.

Poslanec Zoltán Molnár načrtol budúce plány maloblahovského futbalového ihriska.

Účastníci fóra obyvateľov žiadali aj vybudovanie parku pred starým cintorínom, ďalej vybudovanie protihlukovej bariéry v maloblahovskom cintoríne.

Súčasný maloblahovský cintorín sa rozšíri o 0,5 hektára.

(dunstreda.sk, dunajskostredsky.sk)

 

Toto ste už čítali?

Cookies