Back to top

Očakávanie Vianoc v klube dôchodcov

Publikované: 13. december 2016 - 12:22
8. decembra v Mestskom klube dôchodcov zástupcovia mesta blahoželali seniorom.
Očakávanie Vianoc v klube dôchodcov

Poobede na predvianočnom podujatí Mária Lepi, vedúca klubu, privítala zúčastnených dôchodcov a prítomného zástupcu primátora, Lászlóa A. Szabóa, prednostku mestského úradu, Júliu Bubniakovú a ďalších zamestnancov mestského úradu.

Na začiatku slávnostného programu vystúpili žiaci Strednej odbornej školy rozvoja vidieka, ktorí prítomným odovzdali s vianočnými piesňami, básňami, recitáciami pestrú kyticu predstavení, potom spevácky zbor klubu dôchodcov svojím spevom spríjemnil atmosféru. Známe piesne a melódie spievalo spolu celé publikum.
„Prišiel som medzi Vás s veľkou radosťou, tu ma vítajú vždy s láskou”  - povedal László A. Szabó. „Teraz, v adventom období sa tešíme na príchod Pána ... Vlastne čakáme na jedny narodeniny, ktoré je pre veriacich i neveriacich oslava mieru a lásky. A ja želám, aby v srdci každého z nás dnes tá láska vzplanula a aby tam ostala veľmi dlho.”

Po slávnostnom programe a uvítaní zástupcovia samosprávy prítomným odovzdali malú pozornosť v podobe darčeka.

Toto ste už čítali?

Cookies