Back to top

Ocenení pedagógovia slovenských materských škôl

Publikované: 18. jún 2022 - 10:34
Vedenie nášho mesta po minuloročných obmedzeniach mohlo opäť slávnostne pozdraviť pedagógov škôlok a škôl prevádzkovaných mestom. Pripájajúc sa k nim oceneným blahoželáme aj my, prajeme im veľa zdravia a aj v budúcnosti vytrvalú, plodnú prácu!
Ocenení pedagógovia slovenských materských škôl

Ocenení pedagógovia slovenských materských škôl:

Materská škola na ulici Komenského

Blanka Gašparíková

pracuje na MŠ Komenského od roku 1977. Po celý čas pracuje v zmiešanej skupine s vysokým počtom detí. Je vzornou a príkladnou učiteľkou kolektívu. Vedenie škôlky si veľmi cení jej snahu a tvorivosť pri práci s praktikantkami zo stredných škôl. Za dlhoročné pôsobenie bola v roku 2021 ocenená Verejným ocenením Pedagóg roka – cena verejnosti mesta Dunajská Streda.

Materská škola Rybný trh

Dana Kapková

Sa oceňuje za kvalitné a náročné vykonávanie pedagogickej činnosti počas 38 rokov praxe. Pani Kapková dlhoročne iniciuje a podieľa sa na zavádzaní zmien a inovácií do výchovno-vzdelávacieho procesu. Ocenenie jej patrí aj za príkladné predsedníctvo v odborovom zväze pre materské školy od roku 2013 ako aj za kreativitu, tvorbu pomocných materiálov a učebných pomôcok a šírenie dobrého mena MŠ.

Materská škola na ulici Széchenyiho

Mgr. Eva Vidová

pedagogickú činnosť vykonáva od roku 1985. Prácu s deťmi vykonáva zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni. Vytvára dobré učebné podmienky v procese učenia sa detí. K plneniu pracovných povinností pristupuje s veľkou mierou zodpovednosti. Patrí jej poďakovanie ako aj uznanie za doteraz odvedenú prácu.

Zábery z mestského dňa pedagógov si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

ET, -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies