Back to top

Ocenenie Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda si v  roku 2024 prevzalo Mihály Dobrovits

Publikované: 1. máj 2024 - 15:17
Čestným občanom mesta Dunajská Streda sa v roku 2024 stal Dr. habil. Mihály Dobrovits, PhD., iniciátor Vámbéryho vedeckého kolégia. Ocenenie dostal za dlhoročnú pomoc pri práci OZ Vámbéryho a štvrťstoročie pestovania pamiatky Ármina Vámbéryho na podujatiach Vámbéryho dni a Vedecká konferencia Vámbéryho organizovaných v Dunajskej Strede.
Ocenenie Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda si v  roku 2024 prevzalo Mihály Dobrovits

Titul čestného občana mesta Dunajská Streda si v  roku 2024 prevezme univerzitný profesor Mihály Dobrovits, narodený v  Budapešti. Jeho meno sa s  naším mestom spája už štvrťstoročie.

Od počiatku pomáhal pri práci Občianskeho združenia Vámbéryho a bol iniciátorom Vámbéryho vedeckého kolégia, ktorého predsedom bol do konca roku 2023. Od roku 2024 zastáva funkciu predsedu Občianskeho združenia Vámbéryho.

Mihály Dobrovits je autorom, redaktorom a zostavovateľom desiatok štúdií a zväzkov o  živote a  diele Ármina Vámbéryho, svetoznámeho orientalistu a  odborníka na Strednú Áziu. V októbra 2002 v  našom meste po prvýkrát zorganizovali Medzinárodnú Vámbéryho konferenciu, ktorá sa odvtedy uskutočňuje v  Dunajskej Strede každoročne a  sprevádza ju veľký záujem domácich i  zahraničných turkológov a  orientalistov.

Ocenenie si nový čestný občan mesta prevezme z rúk primátora v neskoršom termíne.

(biró, et, dszi)

Toto ste už čítali?

Cookies