Back to top

Ocenenie Pro Urbe v oblasti športu udelili pre Mgr. Štefana Takácsa in memoriam

Publikované: 26. apríl 2022 - 17:05
V roku 2022 sa Ocenenie Pro Urbe v oblasti športu udeľuje pre Mgr. Štefana Takácsa in memoriam „za mimoriadne zásluhy v oblasti športu, príkladné pedagogické pôsobenie na území mesta Dunajská Streda a výchovu niekoľkých generácií mladých športovcov“.
Ocenenie Pro Urbe v oblasti športu udelili pre Mgr. Štefana Takácsa in memoriam

Mgr. Štefan Takács ako futbalový tréner detí mesta Dunajská Streda a blízkeho okolia sa profesionálne zaslúžil o rannú športovú výchovu profesionálnych futbalistov, ktorí svoju kariéru začatú v centre voľného času pokračovali vo futbalovom klube mesta DAC.

V dunajskostredskom okrese v kruhu futbalových fanúšikov niet človeka, ktorému by bolo meno Štefan Takáč neznáme.

Mgr. Štefan Takács sa venoval výchove a vzdelávaniu detí a mládeže od roku 1977. Na začiatku svojej pedagogickej praxe pôsobil v Pionierskom dome v DS na technickom úseku, úspešne pripravoval deti na rôzne modelárske, fotografické a dopravné súťaže a kde sám súťaže aj organizoval. Neskôr prešiel na športový úsek – vtedy už – Centra voľného času, kde pod jeho vedením dosiahli deti, mladí športovci úspechy nielen v rámci regiónu, ale aj v celoslovenských a zahraničných športových futbalových súťažiach.

Vychoval veľa neskorších futbalistov, ktorí získané futbalové znalosti vedeli zúročiť v mestskom futbalovom klube DAC.

Počas svojej pedagogickej praxe pôsobil aj na školách v meste, organizoval okresné predmetové olympiády, voľnočasové akcie v meste, letné tábory a športové súťaže.

V posledných rokoch sa venoval výchove najmenších – škôlkarov. Svojou zodpovednou prácou, láskyplným prístupom si navždy získal miesto v srdciach niekoľkých generácií.

Toto ste už čítali?

Cookies