Back to top

Ocenili pedagógov nášho mesta

Publikované: 7. október 2020 - 6:56
Pri príležitosti Dňa učiteľov v pondelok, v nezvyčajnom čase, nezvyčajným spôsobom privítali pedagógov vzdelávacích inštitúcií v pôsobnosti mesta.
Ocenili pedagógov nášho mesta

V uplynulých rokoch na jar, v deň narodenia učiteľa národov Jana Amosa Komenského, 28. marca bolo zvykom pozdraviť pedagógov mesta, zároveň im vyjadriť uznanie za prácu, ktorú vykonávajú prospech detí, pre rozkvet budúcnosti. V tomto roku, žiaľ, svetová pandémia toto neumožnila. Primátor mesta Zoltán Hájos síce v srdečnom príhovore vyjadril vďaku učiteľom, ale diplomy mohlo mesto Dunajská Streda odovzdať až 5. októbra, vo Svetový deň pedagógov.

Vedenie mesta, ako mimoriadne riešenie, prijalo v pondelok popoludní vo veľkej sále mestského úradu navrhnutých pedagógov materských a základných škôl v pôsobnosti mesta. Príchodzích na ocenenie vítali primátor mesta Zoltán Hájos, viceprimátor Attila Karaffa, prednostka úradu Júlia Bubniak, ako aj László Gútay, predseda vzdelávacej a kultúrnej komisie.

Zoltán Hájos už v marci, teraz však aj osobne uviedol, že si vysoko cení obetavú prácu pedagógov a vyzval ich, aby aj v ťažkej situácii urobili všetko pre vzdelanosť mladej generácie, k čomu im praje pevné zdravie a vieru v úspešne vykonávanú prácu.

Fotografie z odovzdávania cien.

Na základe výsledkov práce v roku 2019 jednotlivé vzdelávacie inštitúcie navrhli na ocenenie nasledovných pedagógov:

 

Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským

 • Mgr. Belkovics Judit
 • Mgr. Ivicze Klára
 • Mgr. Lakatos Mónika
 • Csölle Terézia – pedagóg v dôchodku, dostane pamätnú medailu Comenius

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Jilemnického ul.

 • Mgr. Marianna Csongová
 • Mgr. Tímea Kohári
 • PaedDr. Nóra Sándorová Marsalová

Základná škola Vámbéryho s vučovacím jazykom maďarským

 • Mgr. Muzslay Éva
 • Mgr. Tükör Diana
 • Varga Annamária
 • Mgr. Gáspár Mária – pedagóg v dôchodku, dostane pamätnú medailu Comenius

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Smetanov háj

 • Mgr. Melinda Csémiová
 • RNDr. Helena Fodorová

Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským

 • Mgr. Ibolya Olivér
 • Mgr. Bíróová Kornélia

Základná umelecká škola v Dunajskej Strede

 • PaedDr. Kollár Katalin, DiS.art.
 • Madocsai Kardos Klaudia

Materské školy v pôsobnosti mesta

MŠ Széchenyiho ulica – Bc. Beáta Špernáková

MŠ Komenského ulica – Mgr. Judit Bátki

MŠ Komenského ulica –  Katarína Gálová

MŠ Námestie priateľstva – Terézia Csémiová

MŠ Námestie SNP – Alžbeta Molnárová

Text a foto: Rózsár Vince

Toto ste už čítali?

Cookies