Back to top

Ocenili prácu zdravotných sestier

Publikované: 18. máj 2016 - 10:04
Medzinárodný deň sestier 12. mája je na svete pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightigaleovej. Pri tejto príležitosti z iniciatívy OZ Spoločne pre zajtrajšok a poslaneckého klubu Trnavského samosprávneho kraja za Stranu maďarskej komunity usporiadali 3. slávnostný galavečer. Organizátori takto vyjadrujú svoju úctu a poctu zdravotným sestrám a asistentkám, ktoré obetavou a častou nadľudskou prácou ošetrujú chorých a prispievajú k uzdraveniu pacientov.

Slávnostný príhovor predniesol primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos, podpredseda TTSK József Berényi a predsedníčka Regionálnej komory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek Mónika Feketeová. Rečníci vyzdvihli význam povolania sestier a zdôraznili potrebu morálneho a finančného ohodnotenia.     

Na slávnosti v Dunajskej Strede odmenili desať zdravotníckych sestier za záslužnú prácu.

Šesť sestier na vyznamenanie nominovala Regionálna komora zdravotných sestier a pôrodných asistentiek spločne s dunajskostredskou nemocnicou. Ocenenie obdržali Oliva Véghová, Ivica Czuczová, Soňa Nagyová, Gyöngyi Lendvayová, Alica Bartalová, Renata Klempaová.

Ocenili aj pracovníčky inštitúcií poskytujúcich sociálne služby v Dunajskej Strede, mestských jaslí a zariadenia pre seniorov, ktoré navrhli kolektívy inštitúcií. Diplom a darček prevzali Johanna Bíró, riaditeľka Centra sociálnych služieb a Katalin Váradi Horváth, hlavná sestra zariadenia pre seniorov.

Medzi ocenenými boli aj zdravotné sestry Alžbeta Katonová a Éva Rőthová, ktoré pôsobia v súkromných ambulanciách a boli vybrané na základne návrhov od občanov.    

Zdroj: dunstreda.sk

______________________________________

Na 12. máj pripadá sviatok Medzinárodný deň sestier, ktorý sa slávi ako spomienka na narodenie priekopníčky v oblasti ošetrovateľstva a sesterského povolania Florence Nightingalovej z Británie.
Medzinárodná rada sestier (ICN) so sídlom v Ženeve pripomína každý rok tento deň aj publikovaním a distribuovaním materiálov pre sestry na celom svete. Členom ICN je aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Zároveň sa 12. máj stal príležitosťou, keď sa sestrám udeľuje cena Biele srdce. V roku 2016 je jeho udelenie na Slovensku stanovené na 20. mája v jednom bratislavskom hoteli. Za symbol sestier bolo srdce bielej farby oficiálne vybrané v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier.

Florence Nightingalová sa narodila 12. mája 1820 v talianskom meste Florencia, podľa neho má krstné meno. Jej rodičia William Edward a Frances Nightingalovci boli dva roky na svadobnej ceste. Počas nej sa im narodila v talianskom meste Neapol najskôr Parthenope, potom o rok neskôr vo Florencii - Florence.
Tá sa postavila proti dobovým konvenciám a odmietla zostať ženou v domácnosti. Za životnú dráhu si vybrala zdevalvovanú profesiu ošetrovateľky, vyhradenú pre chudobných. Najväčším a najvýraznejším prejavom jej angažovania sa pre profesiu bola účasť v Krymskej vojne. Prepukla v marci 1854 medzi Britániou, Francúzskom a Tureckom proti Rusku. Britský minister vojny Sidney Herbert vyslal Nightingalovú na Krym. Odcestovala tam 21. októbra 1854 s 38 dobrovoľníčkami. V lokalite Uskudar vyčistili a upravili miestnu nemocnicu a podarilo sa im znížiť úmrtnosť ranených zo 40 percent na dve percentá.
Jej návrat do Británie 7. augusta 1857 bol triumfálny. Florence Nightingalová obetovala celý život podpore ošetrovateľstva. Založila školu pre zdravotné sestry nesúcu jej meno.
Zomrela 13. augusta 1910 po dlhej chorobe.

Zdroj: zenskyweb.sk

Naša fotogaléria

 

Toto ste už čítali?

Cookies