Back to top

Ochrana vody očami detí

Publikované: 27. marec 2022 - 10:51
Témou výtvarnej súťaže, ktorú spoločne vyhlásili Mestský úrad Dunajská Streda a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, bola spodná voda. Do súťaže prišlo 61 prác od detí z materských a základných škôl.
Ochrana vody očami detí

Po uvítacích slovách moderátorky Edit Tilajčík si prítomní žiaci vypočuli básne v podaní žiakov: Csala Dániel, ZŠ Ármina Vámbéryho a Sebastián Koša, ZŠ Smetanov háj.

Primátor mesta Zoltán Hájos vo svojom príhovore uviedol, že výtvarná súťaž sa tradične uskutočnila z iniciatívy riaditeľa Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. V živote človeka je po vzduchu najdôležitejšia voda, aj preto je potrebné, aby sme ju chránili a ctili. Pozornosť treba venovať nie iba kvalite vody v riekach a jazerách. Ochrana rezervoárov spodných vôd je minimálne natoľko dôležitá, z toho dôvodu, aby pre nás, ako aj pre budúce generácie bol dostatok kvalitnej pitnej vody – povedal deťom primátor.

„My máme to šťastie, že pod nami sa nachádza najväčší rezervoár vody v Strednej Európe. Buďme vďační, že máme dostatok pitnej vody, a chráňme si ju, aby ešte dlho vydržala a bola kvalitná“ – povedal v závere svojho vystúpenia Zoltán Hájos.

Riaditeľ dunajskostredskej pobočky Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti László Sebő vyjadril potešenie, že po dvojročnej pauze opäť došlo k organizácii výtvarnej súťaže.

Poďakoval sa organizátorom a porote za ich prácu, a dodal:

„Myslím si, že najväčšie poďakovanie si aj tak zaslúžia deti, ktoré vzali do rúk rôzne výtvarné náčinie a vytvorili veľa krásnych diel. Svojou individuálnou prácou prispeli k vysokej úrovni tejto výtvarnej súťaže.“

Pridal sa k slovám primátora a tiež zdôraznil, že ochrana vodných zdrojov na Zemi je našou spoločnou povinnosťou, a túto povinnosť musíme ďalej preniesť na svoje deti.

Predsedníčka hodnotiacej komisie Mária Szakál uviedla, že nedávno sa zúčastnila podobného podujatia v Štrasburgu.

Vyzdvihla dôležitosť témy, a k mladým tvorcom sa obrátila so slovami: „Všetci tí, ktorí sa zapojili do tejto súťaže, sa stali agentmi ochrany vôd.“

Ako predsedníčka poroty zagratulovala vystavovateľom a popriala im veľa ďalších úspechov.

Po prejavoch si ocenení prevzali diplomy od mesta a vodárenskej spoločnosti, ale nik neostal bez darčeka. Malý darček pre účasť v súťaži za všetkých zúčastnených prevzali zástupcovia jednotlivých škôl.

 

Ocenení:

1. kategória – materské školy

 • 1. miesto: Kulacs Balázs: Podzemná voda, 3 roky, Materská škola s VJM – Óvoda, Októbrová ul.
 • 2. miesto: Gáspár Ákos: Podzemná voda, 6 rokov, Materská škola s VJM – Óvoda, Októbrová ul.
 • 3. miesto: Sörös Léna: Bez názvu, 5 rokov, Materská škola s VJM – Óvoda, Októbrová ul.

2. kategória – prvý stupeň ZŠ

 • 1 miesto: Pente Zoé: Bez názvu, 1. A, Základná škola Ármina Vámbéryho
 • 2. miesto: Hájos Áron: Bez názvu, 1. A, Základná škola Ármina Vámbéryho
 • 3. miesto: Áron Győri: Chránime si vodu v našich obciach, 3. C, ZŠ Jilemnického ul.

3. kategória – druhý stupeň ZŠ

 • 1. miesto: Mariana Maršnerová: Kolobeh života, VII. ročník, Špeciálna základná škola Ádorská 35
 • 2. miesto: Németh Viktória: Podzemná voda, 7. C, Základná škola Gyulu Szabóa
 • 3. miesto: Réka Anna Končerová: Nebezpečné vody, V. ročník, Špeciálna základná škola Ádorská 35

Cena riaditeľa Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. závod Dunajská Streda

 • Danáč Martin: Bez vody niet života, 2. C, Základná škola Ármina Vámbéryho

Cena primátora mesta Dunajská Streda:

 • Lýdia Anna Ravaszová: Tatranská voda, 8. A, Základná škola Smetanov háj

Cena predsedkyne poroty:

 • Kosár Luca: Talajvíz, 6 rokov, Materská škola s VJM – Óvoda, Októbrová ul.

Cena Žitnoostrovského múzea:

 • Vígh Noel: Prší, 4 roky, Materská škola – Óvoda, Nám. priateľstva

Cena MsKS Benedeka Csaplára:

 • Karolína Kováčová: Vodopád, 7.A, Základná škola Smetanov háj

Cena Žitnoostrovského osvetového strediska:

 • Eszter Salamon: Bez názvu, 5 rokov, Materská škola s VJM – Óvoda, Októbrová ul.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies