Back to top

Od 20. júla odvoz zeleného odpadu podľa nového harmonogramu!

Publikované: 17. júl 2020 - 13:03
Od pondelka, 20. júla sa odvoz zeleného odpadu z mestských častí s rodinnými domami uskutoční počas štyroch dní namiesto troch. Zelený odpad naďalej odvezú týždenne v pondelok, utorok, stredu a už aj vo štvrtok.
Od 20. júla odvoz zeleného odpadu podľa nového harmonogramu!

Mestský úrad žiada obyvateľov, aby vrece s odpadom vyložili pred domy v deň odvozu ráno do 07.00 hod. Od každého rodinného domu odvezú max. tri 240-litrové vrece. V prípade, že sa u domu nazhromaždí viac zeleného odpadu, majiteľ zvyšok môže odviesť na zberný areál mestskej spoločnosti Municipal na správu verejných priestorov na Bratislavskej ceste. Náhradu za prípadné prederavené vrece poskytne MsÚ. Mestská spoločnosť Municipal v Dunajskej Strede týždenne pozbiera a odvezie niekoľko desať ton zeleného odpadu.

Harmonogram odvozu zeleného odpadu podľa ulíc:

Pondelok:  Športová ulica, Poľná cesta, Átriová ulica,  Ulica Gyulu Szabóa,Veľkoblahovská cesta, Maloblahovská ulica, Ulica  Adyho, Záhradnícka ulica, Kodályova ulica,   Jókaiho ulica, Ulica László Amadéa, Ulica  svätého Juraja, Partizánska, Lesná, Lipová, Vinohradnícka, Družstevná, Topoľová, Letištná, Školská

Utorok: Horná, Gombotášska, Čigérska, Sv. Alžbety, Malolesná, Svetlá, Dolná, Spojná, Pekná, Stromová, Javorová, Slepá, ul. Lászlóa Mécsa, Čukáraboň, Hájska, Ignácza Gálffyho, Ármina Kornfelada, Rad Pókatelek,  Ľanárska ul., ul.  Csermelyová ul. , B. Csaplára, A. Józsefa, Ul. kráľa Žigmunda, Ul. Zsigmonda Móricza, Cesta aradských mučeníkov, Mlynská, Povodská, Žitnoostrovská, Brezová, Zelená, Hviezdna, Krížna, Mierova, Rákócziho, Hlboká, Ulica Sándora Petőfiho, Ulica  Jánosa Aranya, Budovateľská, Gabčíkovská cesta, Vajanského

Streda: Kúpeľná, Orechová, Malotejedská, Podzáhradná, Rekreačný rad, Kračanská cesta, Nová osada, Drevárska, Bihariho ul.,  Mliečany,Na pažití, L. Kassáka, Ulica bohatierska,      Ul. Istvána Dobóa, Ulica  Károlya Szladitsa, Ulica sv. Ladislava, Ulica  Hermana Steinera, Ulica Györgya Tölgyessyho, cesta sv. pápeža Jána Pavla II., Ulica Károlya Róberta, Bažantia, Cesta siedmych vojvodcov, Ul. vojvodcu Árpáda, Ulica  Balassi Bálint, Nárcisová, Levanduľová, Púpavová,Ulica, Kapuhegyská, Fialková, Kaplnská, Cesta svätého Krištófa, Priemyselná

Štvrtok:   Železničná, Októbrová, Kvetná, Agátová, Štúrova, Táborová, Ádorská, Jesenského, Kulačská, Komenského, Ružová, M.R. Štefánika, Nám. Sv. Štefana, Múzejná, Malodvornícka cesta, Sládkovičova, Bacsákova, Nevädzova, Jantárová, K. Mikszátha,  Z. Fábryho, Jasná, Tichá, Széchenyiho, I. Madácha, F. Liszta, L. Kossutha, Malá, Krátka, Hviezdoslavova, Cukrovarská, Gaštanový rad, Rényska, ul. Esterházyho, ul. Mihálya Marczella, Ovocný sad, Štvrť sv. Jána, Ulica László Telekiho, Nezábudková, Ul. Gen. Svobodu, Czibókova, Berehovská ulica, Sentianská ulica, Bratislavská cesta, Ulica F. Vermeša, Ulica P. Angyala

dunstreda.sk

Toto ste už čítali?