Back to top

Od augusta platí mimoriadne zvýšenie rodičovského príspevku

Publikované: 15. august 2023 - 18:03
Od augusta sa mimoriadne zvýšila suma rodičovského príspevku. Rodič, ktorý predtým poberal materské, si tak polepší o viac ako 60 eur mesačne. Tradičná valorizácia príspevku mala pôvodne nastať až v januári 2024. Urýchlila ju nedávna novela zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatia prvé zvýšené rodičovské príspevky v septembri za mesiac august 2023.
 Od augusta platí mimoriadne zvýšenie rodičovského príspevku

Od 1. augusta tohto roka sa zvyšujú sumy rodičovského príspevku nasledovne:

  • V prípade, ak sa oprávnenej osobe neposkytovalo materské na dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na rodičovský príspevok, rodičovský príspevok vzrastie z pôvodných 301 eur na sumu 345,20 eur, čo je o vyše 44 eur mesačne viac.
  • V prípade, ak sa oprávnenej osobe poskytovalo materské, príspevok sa zvýši z doterajších 412,60 eur na 473,30 eur, čo predstavuje mesačne viac ako 60 eur.

Keďže rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, prvé zvýšené sumy tohto príspevku poberatelia dostanú na svoj účet v septembri za mesiac august.

V júni 2023 poberalo rodičovský príspevok 138 073 osôb a úrady práce im vyplatili spolu 51,7 milióna eur. Z pohľadu okresov je najvyšší počet poberateľov tohto príspevku v okrese Prešov (4 885), v okrese Košice – okolie (4 377) a v okrese Nitra (4 064). Najmenej poberateľov bolo v okrese Medzilaborce (225), Turčianske Teplice (335) a Banská Štiavnica (408).

Zvýšenie rodičovského príspevku je jedným z opatrení zameraných na pomoc mladým rodinám v čase vysokej inflácie. Pre niektoré rodiny je rodičovský príspevok jediným zdrojom príjmu, aj preto bolo nevyhnutné pristúpiť k jeho skoršiemu zvýšeniu.

Najbližšia valorizácia rodičovského príspevku bude od 1. januára 2025.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Toto ste už čítali?

Cookies