Back to top

Od februára jednoduchšie parkovanie na sídliskách - čomu venovať pozornosť

Publikované: 11. január 2023 - 10:35
O zmenách týkajúcich sa parkovania v meste rozhodlo zastupiteľstvo mesta Dunajská Streda ešte na svojom decembrovom zasadnutí. Patrí medzi ne aj novela nočného parkovania, ktorou poslanci chceli miestnym obyvateľom uľahčiť zaparkovanie v blízkosti ich bydliska – bez úžitkových a dodávkových vozidiel.
Od februára jednoduchšie parkovanie na sídliskách - čomu venovať pozornosť

V Dunajskej Strede vstúpil do platnosti systém regulujúci nočné parkovanie na sídliskách v roku 2021. Takzvaný rezidentský parkovací systém upravuje parkovanie na sídliskách v pracovných dňoch od 17:01 do 7:59 hod. Počas dňa a cez víkend je parkovanie na sídliskách naďalej bezplatné a nie je viazané na registráciu.

Po skúsenostiach z uplynulého roka a pol sa zástupcovia mesta rozhodli, že je potrebné ďalšie dolaďovanie.

Z tohto dôvodu bola 13. decembra prijatá novela, ktorá bližšie špecifikuje pravidlá parkovania. To znamená, že od januára môžu v rezidentskej zóne (modrou farbou vyznačené parkovacie miesta) parkovať iba autá kategórie M1 nie dlhšie ako 5 metrov a vozidlá kategórie N1 do 5 metrov s viac ako 3 sedadlami.

V rezidentských zónach (na modrou vyznačených parkovacích miestach) nie je povolené parkovanie nasledovných vozidiel: vozidiel kategórie M1 dlhších ako 5 metrov, vozidiel kategórií M2, M3, N1 dlhších ako 5 metrov a vozidiel kategórie N1, ktoré síce nie sú dlhšie ako 5 metrov, ale majú maximálne 3 miesta na sedenie; ďalej tu platí zákaz parkovania pre plošinové nákladné autá kategórií N1, N2, N3, O, T, R, C, S, L, LS, P.

Parkovanie na alternatívnych parkovacích miestach (parkovacie miesta vyznačené bielou farbou) je povolené pre osobné autá kategórie M1, ako aj vozidlá kategórie N1 s dĺžkou maximálne 5,5 metra.

Alternatívne parkovacie miesta (parkovacie miesta vyznačené bielou farbou) však nemôžu využívať vozidlá kategórie M2, M3, N1 dlhšie ako 5,5 metra, ani plošinové vozidlá kategórií N1, N2, N3, O, T, R, C, S, L, LS a P.

Cenník nočného parkovania zostáva nezmenený.

V súvislosti so zmenami parkovania, ktoré bude mestská polícia kontrolovať od februára, mestská spoločnosť Municipal Real Estate s.r.o. spravujúca parkovanie žiada obyvateľov – vodičov, ktorí nemajú jasno v novele parkovania alebo nevedia správne zadeliť svoje vozidlo, aby sa informovali o podrobnostiach na oddelení prevádzky parkovacieho systému, na prvom poschodí sídla spoločnosti Municipal na Alžbetínskom námestí.

K tomu si so sebou vezmite veľký technický preukaz motorového vozidla, z ktorého sa dá vyčítať kategorizácia vozidla. Vyhnite sa zbytočným nepríjemnostiam pri kontrolách po uplynutí tolerančnej lehoty!

(dunajskostredsky- ET)

Toto ste už čítali?

Cookies