Back to top

Od januára podstatné zmeny v parkovaní

Publikované: 9. december 2015 - 16:00
V Dunajskej Strede od januára 2016 dochádza k podstatným zmenám v parkovaní a paralelne sa začne postupné vybudovanie dvoch cyklotrás, ktoré prechádzajú mestom – rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí.
Od januára podstatné zmeny v parkovaní

Najdôležitejšou zmenou je, že od prvého januára budú zrušené platené parkoviská na Hlavnej ulici. Na jar, keď sa vymaľujú vodorovné dopravné značenia, súčasne budú umiestnené aj dopravné tabuľe, vyznačujúce jazdný pruh pre cyklistov. Predkladatelia návrhu mysleli aj na majiteľov malých obchodov na Hlavnej ulici, ktorí urgovali, aby sa v blízkosti ich obchodov zachovali platené parkoviská. Tomuto účelu budú slúžiť blízke parkoviská naproti daňovému úradu na okraji Hlavnej ulice, avšak parkovanie tu bude bezplatné. Cesta je na tomto úseku dostatočne široká, preto sa tu dá zachovať 10-12 parkovacích miest.

  • Doteraz bezplatné parkovisko na Vajanského ulici pri obchode LIDL bude od januára spoplatnené.
  • Na Galantskej ceste sa zachovajú spoplatnené parkoviská.
  • Na Ádorskej ulici sa parkoviská na žiadosť obyvateľov zaradia do spoplatnenej zóny.
  • Na Jesenského ulici od januára spoplatnené parkovanie bude zrušené.
  • Na Štúrovej ulici po celej dĺžke budú vyznačené platené parkoviská.

Poslanci na poslednom zasadnutí dali zelenú cyklotrase Západ-Východ, ktorá by sa mala zriadiť v roku 2016. Následne sa má v roku 2017 vybudovať cyklotrasa v smere Sever-Juh. Schválený návrh perspektívne počíta aj s vybudovaním cyklotrasy, ktorá by spájala Dunajskú Stredu s Gabčíkovom, resp. Győrom, ďalej cyklotrasou okolo Villa parku.

DH

Toto ste už čítali?

Cookies