Back to top

Od nového školského roku začne fungovať všetkých 40 regionálnych centier podpory učiteľov

Publikované: 22. marec 2024 - 11:13
Projekt Učitelia pre 21. storočie je súčasťou zmien vo vzdelávaní, jeho zámerom je vybudovať celoslovenskú sieť regionálnych centier podpory učiteľov. Od septembra 2023 už funguje 32 centier. Na základe 3. kola výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR vybral rezort školstva zriaďovateľov posledných 8 centier, ktoré začnú fungovať od nasledujúceho školského roka. Podporu budú poskytovať prioritne školám, ktoré sa rozhodli učiť podľa nového vzdelávacieho programu.
Od nového školského roku začne fungovať všetkých 40 regionálnych centier podpory učiteľov

Súčasťou zmien vo vzdelávaní je aj vznik regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU), aktuálne už funguje 32 centier. Ich úlohou je poskytnúť učiteľom a učiteľkám v regiónoch individuálne poradenstvo a pomoc s prechodom na nové učivo a inovatívne metódy výučby, ktoré nadväzujú na zmeny vo vyučovaní na základných školách. V centrách pôsobia mentori, ktorí prostredníctvom mentoringu, poradenstva, konzultácií, workshopov či školení pomáhajú učiteľom a učiteľkám pri zavádzaní nového vzdelávacieho programu.

Od budúceho školského roku začne učiť viac ako 400 škôl podľa nového vzdelávacieho programu. Veľmi nás teší vysoký záujem zo strany škôl. Zároveň je pre nás záväzkom pomôcť každej jednej škole a samotným učiteľkám a učiteľom pri prechode na potrebné zmeny. Práve systém regionálnych centier podpory učiteľov a mentoring poskytujú týmto školám pomocnú ruku,“

informuje minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.

Rezort školstva uzavrel 3. kolo výzvy na vznik posledných 8 RCPU. Do výzvy sa mohli zapojiť obce, ktoré zriaďujú školy, vysoké školy, neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie aj účelové zariadenia cirkvi. Z 19 oprávnených žiadostí odborná hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov ministerstva školstva, zástupcov NIVAM-u a externých hodnotiteľov, vybrala ôsmich úspešných žiadateľov. Nové centrá budú pôsobiť v okresoch Stará Ľubovňa, Kežmarok, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Medzilaborce, Stropkov, Svidník, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, Levice a Trebišov.

Výberom posledných zriaďovateľov sa dobuduje celoslovenská sieť RCPU. Skúsenosti centier, ktoré majú za sebou, ukazujú, že mentorky a mentori sú veľkou oporou pre učiteľov a učiteľky v regiónoch. Flexibilne, adresne a autenticky podporujú svojich kolegov, keďže väčšina z nich tiež učí na čiastočný úväzok na nejakej škole, čiže poznajú aj región, aj každodenný život učiteľov a učiteliek. Sme radi, že v každom regióne sa našiel partner, ktorý prebral zodpovednosť za zriadenie centra,“

- informuje generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Martin Kríž.

V uplynulom školskom roku poskytli RCPU podporu takmer 20 000 učiteľom a učiteľkám. Do mentoringu sa zapojilo 1 187 učiteľov. Medzi prioritné tematické oblasti, v ktorých mentori môžu poskytovať učiteľom pomoc, patria vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, personalizácia vyučovania a inkluzíve vzdelávanie, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma či digitálna transformácia.

V 1. kole výzvy vzniklo 16 RCPU, tie fungujú od 1. 9. 2022. Ich zoznam je dostupný tu: https://www.minedu.sk/data/att/27715.pdf.

V 2. kole výzvy vzniklo ďalších 16 RCPU, fungujú od 1. 9. 2023. Ich zoznam je dostupný tu: https://www.minedu.sk/data/att/27957.pdf.

Posledných 8 centier začne fungovať od 1. 9. 2024. Ich zoznam je dostupný tu: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-3-kola-vyzvy-ucitelia-pre-21-storocie/.

Zriadenie a činnosť centier sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR

 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Toto ste už čítali?

Cookies