Back to top

Od septembra sa zvýšila suma stravného aj cestovného

Publikované: 6. september 2022 - 12:21
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR od septembra opätovne navýšilo stravné príspevky pre zamestnancov. Minimálna hodnota stravného lístka sa zvyšuje na 4,8 eura z doterajších 4,5 eura, a to v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty. Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 % z tejto sumy uhrádza zamestnávateľ. Zároveň sa zvýšilo cestovné. Informovalo o tom MPSVR.
Od septembra sa zvýšila suma stravného aj cestovného

Rezort vyčíslil, že suma stravného na pracovnej ceste sa zvýšila pri trvaní päť až 12 hodín na 6,4 z doterajších 6 eur, pri čase 12 až 18 hodín na 9,6 z 9 eur a nad 18 hodín na 14,5 z 13,7 eura. Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce trištvrte stravného pre pracovné cesty v trvaní od päť do 12 hodín, po novom teda 4,8 eura.

Ministerstvo práce upravuje stravné pre jednotlivé časové pásma na základe údajov Štatistického úradu SR o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Zvýšenie súm vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne, čo je kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného, bude najmenej 5 %.

V apríli tohto roka mesačný kumulovaný index cien dosiahol hodnotu 105,7 %, čo je zvýšenie o 5,7 percentuálneho bodu oproti základni. Tým bola splnená podmienka pre zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách.

 "Hneď ako inflácia stúpa, ministerstvo práce na základe údajov od Štatistického úradu zvyšuje sumy stravného a cestovných náhrad," zdôraznil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Od začiatku septembra sa zvýšilo aj cestovné za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Pre autá na 0,227 z 0,213 eura za kilometer, pre jednostopové vozidlá a trojkolky na 0,063 z 0,059 eura, vyčíslilo MPSVR.

Stravné a cestovné bolo naposledy zvýšené začiatkom mája tohto roku na základe údajov z decembra.

ma7.sk/teraz.sk

Toto ste už čítali?

Cookies