Back to top

Od začiatku decembra zanikol nárok na pandemickú PN

Publikované: 3. december 2021 - 9:50
Nárok na pandemickú nemocenskú dávku od 1. decembra tohto roka zanikol. Poistenci, ktorým ošetrujúci lekár uzná dočasnú práceneschopnosť (PN) pre karanténne opatrenie alebo izoláciu, budú za obdobie od decembra toho roka dostávať štandardnú nemocenskú dávku.
Od začiatku decembra zanikol nárok na pandemickú PN

Poistenci, ktorým nárok na pandemickú PN vznikne ešte v novembri a bude im pokračovať v decembri, budú naďalej zo Sociálnej poisťovne dostávať tzv. pandemickú nemocenskú dávku až do ukončenia PN. Informovala o tom hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

Pri nariadenej karanténe alebo izolácii tak bude pri vzniku PN postup poistenca od 1. decembra tohto roka rovnaký ako doteraz pri tzv. pandemickom nemocenskom. Poistenec najskôr telefonicky, mailom alebo esemeskou kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára. Lekár zhodnotí, či sa na neho podľa príslušných nariadení Úradu verejného zdravotníctva vzťahuje karanténa, a ak o to pacient požiada, vystaví mu potvrdenie o dočasnej PN. Tlačivo potvrdenia o PN lekár zasiela priamo Sociálnej poisťovni. Poistencovi-zamestnancovi tiež zostáva povinnosť o PN informovať svojho zamestnávateľa.

Ak bola práceneschopnosť pre nariadené karanténne opatrenie alebo izoláciu potvrdená pri osobnej návšteve pacienta u lekára, poistenec si uplatňuje nárok na nemocenské štandardným spôsobom. Zamestnanec odovzdá potvrdenie o PN zamestnávateľovi, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistený poistenec ho doručí pobočke Sociálnej poisťovne.

Za prvých 10 dní práceneschopnosti vypláca náhradu príjmu zamestnancovi jeho zamestnávateľ, pričom od prvého do tretieho dňa PN patrí zamestnancovi náhrada príjmu vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) a od štvrtého do desiateho dňa je to 55 % DVZ. Sociálna poisťovňa platí nemocenské až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 55 % DVZ až do ukončenia PN lekárom. V prípade SZČO a dobrovoľne poistených vypláca nemocenskú dávku Sociálna poisťovňa už od prvého dňa práceneschopnosti, prvé 3 dni 25 % DVZ a od štvrtého dňa 55 % DVZ.

Aj od 1. decembra tohto roka je v prípade PN pre karanténu alebo izoláciu potvrdenej lekárom „na diaľku“ dôležité, aby poistenci nezabúdali zaslať elektronickú žiadosť o dávku. Počas prechodného obdobia budú naďalej používať aktuálny formulár dostupný na Portáli e-Formulárov. Tento formulár využijú aj tí, ktorí ešte dodatočne požiadajú o vyplatenie pandemického nemocenského. „Sociálna poisťovňa pripravuje nový e-formulár, ktorý bude k dispozícii v najbližších dňoch a verejnosť o tom bude včas informovať. Tento spôsob žiadosti – prostredníctvom e-formulára – slúži len pre prípady práceneschopnosti z dôvodu karantény/izolácie, teda nie pre bežné prípady práceneschopnosti z dôvodu choroby či úrazu," dodala hovorkyňa Sociálnej poisťovne.

ma7.sk / tvnoviny.sk

Toto ste už čítali?

Cookies