Back to top

Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti dunajskostredskej nemocnice získalo výročnú Cenu Trnavského samosprávneho kraja

Publikované: 27. jún 2024 - 18:01
Kolektívu OAMIS v dunajskostredskej nemocnici bola udelená Cena Trnavského samosprávneho kraja. Ocenenie si z rúk župana Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča na slávnostnom galavečeri prevzal primár oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti MUDr. Balázs Laczkó.
Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti dunajskostredskej nemocnice získalo výročnú Cenu Trnavského samosprávneho kraja

Cenu Trnavského samosprávneho kraja udeľujú v siedmych kategóriách, z ktorých jednou je aj zdravotníctvo.

Zdravotnícky kolektív oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti tvorí 12 lekárov, 37 sestier a 19 ostatných zdravotných pracovníkov. Všetci z nich sú vysoko kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci, sestry a lekári jednotlivých špecializácií, ktorí zabezpečujú vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť s kombinovaným lekárskym tímom a so spoločným ošetrovateľským personálom pri pacientoch s multiorgánovým zlyhaním, respiračným i kardiálnym zlyhaním.

Pod vedením primára MUDr. Balázsa Laczkóa a hlavnej sestry  PhDr. Jany Major, sa podarilo na jedno miesto skoncentrovať najlepšie vybavenie, medicínsky a ošetrovateľský tím, z čoho ťažia všetci pacienti vyžadujúci intenzivistickú starostlivosť, ktorá presahuje úroveň okresnej nemocnice.

Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti prešlo v posledných rokoch komplexnou modernizáciou. OAMIS predstavuje organizačné zoskupenie jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS), oddelení vnútorného lekárstva, neurológie a chirurgie, spolu s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny. 

PentaHospitals

Toto ste už čítali?

Cookies