Back to top

Odklon dopravy a zákaz parkovania 22., v Deň bez áut

Publikované: 18. september 2020 - 12:19
Ako sme už informovali, mesto dňa 22. septembra medzi 9. a 15. hodinou, v Deň bez áut, uzatvorí Hlavnú ulicu od Námestia sv. Štefana po Dunajskú ulicu, resp. po Ulicu biskupa Kondého. V čase uzávery musia účastníci dopravy počítať s odklonením cestnej premávky, resp. zákazom parkovania. Ukážeme detaily!
Odklon dopravy a zákaz parkovania 22., v Deň bez áut

Bezpardónová doprava!

Priateľskú dopravu pre klímu a pre všetkých – pod takýmto názvom vyhlásili celoštátnu akciu, do ktorej sa zapojí aj Dunajská Streda. V ten deň bude Hlavná ulica uzatvorená a dennú kapacitu 20 000 áut nahradia stojany na bicykle, kde popri klasických predstavia aj e-bicykle, resp. iné dopravné prostriedky s elektrickým pohonom, ako aj nabíjacie stanice, k nahliadnutiu budú v ten deň aj stojany pre vodíkové nabíjanie. O cieľoch Dňa bez áut sme už písali.

Mestský autobus bude bezplatný, bude aj pestrý program

V záujme podpory hromadného cestovania sa samospráva rozhodla, že v dňoch 21.-25. septembra umožní cestovanie mestskou hromadnou dopravou bezplatne.

22. septembra pred Mestským kultúrnym centrom Benedeka Csaplára, resp. na Hlavnej ulici čaká na deti škôlok, žiakov škôl a obyvateľov mesta celodenný program. Jeho detaily vám čoskoro oznámime.

Uzatvorenie, odklon, zákaz parkovania na viacerých uliciach

Keďže Hlavnú ulicu od Námestia sv. Štefana po Dunajskú ulicu, resp. po Ulicu biskupa Kondého medzi 9. a 15. hodinou uzatvoria, treba v tento deň počítať s odklonom dopravy a zákazom parkovania.

Dopravu od Bratislavy a Veľkého Blahova odklonia od Mestského kultúrneho centra Benedeka Cssaplára smerom na Námestie sv. Štefana, resp. na Štefánikovu ulicu, späť na Hlavnú ulicu sa bude možné dostať po Ulici biskupa Kondého, resp. odtiaľ naspäť tiež takto možno jazdiť. 

Na Hlavnú ulicu sa nedostanete zo Sládkovičovej, Ružovej a Bacsákovej ulice, resp. na týchto uliciach bude medzi 9.-15. hodinou dvojsmerná premávka, tak, že na nich bude možná otáčka pri ich vyústení na Hlavnú. Preto na týchto uliciach bude v uvedenom čase zákaz parkovania. Zatvoria aj parkovisko za kultúrnym domom, čiže ak tam niekto ráno zaparkuje, von a dostane až po 15. hodine. 

Zákaz parkovania bude aj na celom úseku Hlavnej ulice, ktorá bude uzatvorená!

Technické oddelenie mestského úradu preto žiada obyvateľov, tamojšie obchodné prevádzky, úrady o pochopenie a trpezlivosť v súvislosti s dopravnými obmedzeniami.

Zmení sa aj harmonogram diaľkových a mestských autobusov. Dočasná zastávka bude na Hlavnej ulici smerom do Komárna za kruhovým objazdom.

„Po prvý krát organizujeme v Dunajskej Strede Deň bez áut, veď je pre nás dôležitá doprava bez emisií, ako aj to, aby si už deti materských škôl a žiaci základných škôl osvojili základné pravidlá bezpečnej dopravy. Radi by sme aj touto cestou upriamili pozornosť na dôležitosť zdravého života a kladného prístupu k životnému prostrediu“ - povedal viceprimátor Attila Karaffa.

(na)

Toto ste už čítali?

Cookies