Back to top

Odmenili darcov krvi

Publikované: 26. september 2021 - 6:49
Dunajskostredský Oblastná organizácia Červeného kríža pozval na štvrtkové popoludnie do veľkej sály radnice tridsaťjeden darcov krvi nášho mesta, aby sa im poďakoval za ich čin, ktorým zachraňujú životy. Z 31 pozvaných darcov krvi 26 osobne prevzalo bronzovú, striebornú či zlatú Janského plaketu.
Odmenili darcov krvi

Prítomných privítal doktor Tibor Misányik, predseda Oblastného spolku Červeného kríža v Dunajskej Strede. Poďakoval sa za ich hrdinský čin, ktorý namiesto veľkých slov možno odmeniť jedným veľmi dôležitým slovom: Ďakujem. „Ďakujem za záchranu života, ďakujem za všetko v mene odkázaných“ - povedal predseda.

Primátor nášho mesta Zoltán Hájos uviedol, že vychádzajúc zo súčasnej situácie – vyzdvihnúc nesebeckosť a akčnosť darcov krvi – sa samospráva spolu s Červeným krížom snaží vyjadriť poďakovanie za humánny čin, ktorým často zachránia život im neznámym ľuďom.

Riaditeľka Oblastného spolku Červeného kríža Dunajská Streda Dagmar Nagy vyzdvihla, že v uplynulom ťažkom období čin darcov krvi bol ešte významnejší, keď dnes odmeňovaní dobrovoľní darcovia darovaním 303 litrov krvi zachránili životy 2019 ľuďom. „V čase, keď ste mohli oddychovať, venovať sa rodine, nehľadeli ste na únavu a išli ste darovať krv. Za toto Vám patrí veľká vďaka a uznanie“ - povedala riaditeľka.

Prítomní darcovia krvi potom prevzali darček od Červeného kríža a samosprávy Dunajskej Stredy, ktorý im odovzdali Tibor Misányik, Dagmar Nagy, Zoltán Hájos a prednostka mestského úradu Júlia Bubniak.

Zoltán Hájos sa kyticou poďakoval riaditeľke Červeného kríža a jej malej skupinke, že pracujú s takým nasadením, osobitne sa poďakoval za to, že aj počas pandémie oddane vykonávali svoju prácu, boli, a naďalej sú v prvej línii.

Milé, rodinne ladené popoludnie prednesom básní ešte spríjemnili žiačky Sofia Lengyelová a Anna Szász, ktoré na vystúpenie pripravila Madocsai Kardos Klaudia.

Hľa, komu môže tak veľa ľudí ďakovať za pomoc, často za život: tohtoroční odmenení:

Bronzovú Janského plaketu obdržali (po 10 odberoch krvi):

 • Alex Karika
 • Peter Horváth
 • Miklós Nagy
 • Tomáš Johancsik
 • Szilárd Bartalos
 • Mgr. Zuzana Bazsó Horváthová
 • Ľudovít Cseh
 • Krisztián Kovács
 • Ferenc Stemmer
 • Jozef Gyurcsik
 • Mgr. Valéria Sidóová
 • Zuzana Nagyová
 • Peter Gombala

Striebornú Janského plaketu obdržali (po 20 odberoch krvi):

 • Ing. Tomáš Hakszer
 • Lucia Benkovská
 • Ing. Pavol Fehér
 • Ladislav Várady
 • Oskár Somogyi
 • Ing. Kristián Hájos
 • Juraj Ujhelyi
 • Bc. Tomáš Duba
 • Mgr. Štefan Gazdagh
 • Anita Rostás Csóka
 • Zsolt Németh

Zlatú Janského plaketu obdržali (po 40 odberoch krvi):

 • Gabriel Kucsera
 • Alžbeta Gáspárová
 • Ing. Martin Ružička
 • František Sütő
 • Ing. Zoltán Víglaš
 • Attila Karika

Diamantovú Janského plaketu obdržal (po 80 odberoch krvi):

 • Imrich Forró

Bronzová Janského plaketa

Meno a priezvisko

 • Alex Karika
 • Peter Horváth
 • Miklós Nagy
 • Tomáš Johancsik
 • Szilárd Bartalos
 • Mgr. Zuzana Bazsó Horváthová
 • Ľudovít Cseh
 • Krisztián Kovács
 • Ferenc Stemmer
 • Jozef Gyurcsik
 • Mgr. Valéria Sidóová
 • Zuzana Nagyová
 • Peter Gombala

Strieborná Janského plaketa

Meno a priezvisko

 • Ing Tomáš Hakszer
 • Lucia Benkovská
 • Ing. Pavol Fehér
 • Ladislav Várady
 • Oskár Somogyi
 • Ing. Kristián Hájos
 • Juraj Ujhelyi
 • Bc. Tomáš Duba
 • Mgr. Štefan Gazdagh
 • Anita Rostás Csóka
 • Zsolt Németh

 

Zlatá Janského plaketa

Meno a priezvisko

 • Gabriel Kucsera
 • Alžbeta Gáspárová
 • Ing. Martin Ružička
 • František Sütő
 • Ing. Zoltán Víglaš
 • Attila Karika

Diamantová Janského plaketa

Meno a priezvisko

 • Imrich Forró

Text a foto: -rovin-

 

Toto ste už čítali?

Cookies