Back to top

Odovzdali veľkolepo zrekonštruovanú materskú školu na Rybnom trhu

Publikované: 27. september 2023 - 22:40
V poslednú septembrovú stredu popoludní bola po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá sa začala začiatkom leta, oficiálne odovzdaná oveľa atraktívnejšia materská škola na Rybnom trhu, ktorá bola v priebehu obnovy rozšírená o jednu triedu.
Odovzdali veľkolepo zrekonštruovanú materskú školu na Rybnom trhu

Ako sme už dávnejšie informovali, materská škola, ktorá funguje od roku 1978, ešte neprešla takou rozsiahlou rekonštrukciou.

Mária Vargová, riaditeľka materskej školy, úvodom slávnosti pozdravila prítomných, medzi nimi JUDr. Zoltána Hájosa, primátora Dunajskej Stredy, viceprimátora MUDr. Juraja Puhu, prednostku mestského úradu Ing. Darinu Nagyovú, zástupcov cirkví, duchovného Mgr. Zsolta Görözdiho, ThD. a diakona Dp. Ing. Csabu Olgyayho. Poďakovala sa mestu a jeho vedeniu za to, že samospráva našla možnosť a spôsob, ako obnoviť materskú školu a rozšíriť ju o jednu triedu, preto ako najväčšia materská škola v meste odteraz môže fungovať so 7 triedami a 168 deťmi.

Dodávateľom rekonštrukčných prác a zamestnancom škôlky vyjadrila poďakovanie za efektívnu prácu, vďaka čomu môžu už teraz fungovať v krajšej a ekonomicky výhodnejšej inštitúcii.

„Želám všetkým zamestnancom materskej školy, aby sa im tu dobre pracovalo a deťom, aby cítili, že je dobré byť tu škôlkarom. Som presvedčená, že našou svedomitou pedagogickou prácou dokážeme deťom v tejto krásnej budove zabezpečiť šťastný predškolský vek,“ dodala riaditeľka.

Primátor JUDr. Zoltán Hájos v úvode svojho príhovoru zdôraznil, že je preňho veľkým potešením, že touto slávnostnou udalosťou môžu odovzdať do užívania zrekonštruovanú materskú školu na Rybnom trhu. Dodal, že neoddeliteľnou súčasťou projektu obnovy najväčšej materskej školy v našom meste bolo jej rozšírenie, vďaka čomu bude môcť v budúcnosti prijať väčší počet detí.

„Ďakujem stavebnej firme, že dôsledne dodržiavala harmonogram prác, pretože predchádzajúci školský rok bol ešte v plnom prúde, keď sa práce začali a ešte aj v septembri bolo čo robiť. Ďakujem aj deťom a rodičom za trpezlivosť. Verím tomu, že sa im to v najbližších mesiacoch vráti, pretože deti tu budú môcť tráviť čas v modernejších a krajších podmienkach,“ povedal primátor.

Následne primátor podrobnejšie informoval o výške nákladov vynaložených na obnovu budovy. v Na práce v celkovej hodnote 729 000 eur dokázala Dunajská Streda získať 531 000 eur vďaka úspešnému grantu od Európskej únie a samotná samospráva prispela finančnými prostriedkami v hodnote takmer 28 000 eur. Keďže sa v rámci projektu nedalo všetko zrealizovať, no zároveň sa z technologických dôvodov nedali vynechať niektoré prvky, k nákladom bolo potrebné z rozpočtu mesta pridať ďalších 170 000 eur.

„Túto investíciu však viac než vynahradí fakt, že zrekonštruovaná budova bude deťom slúžiť dlhé roky,“ dodal primátor Dunajskej Stredy.

Po príhovoroch potešili prítomných slovenské a maďarské triedy materskej školy pekným kultúrnym programom, potom predstavitelia historických cirkví požehnali budovu a prítomných a diakon Dp. Ing. Csaba Olgyay posvätil kompletne zrekonštruovanú materskú školu.

Text a foto: Vince Rózsár, preklad: -et-

Toto ste už čítali?

Cookies