Back to top

Odovzdali zrekonštruovaný dom smútku

Publikované: 25. október 2018 - 11:05
V utorok popoludní sa odovzdal zrekonštruovaný dom smútku v cintoríne na Malodvorníckej ceste.

Počas jeho odovzdávania najprv primátor mesta, Hájos Zoltán, uviedol obdobie pred samotnou rekonštrukciou a jej priebeh.  Samospráva sa viac rokov zaoberala otázkou rekonštrukcie, lebo modernizácia už bola potrebná.  Na jar roku 2016 vyhlásila oficiálnu súťaž na návrhy.  Na výzvu sa prihlásilo 5 záujemcov, samospráva napokon považovala za najestetickejší a finančne najvýhodnejší návrh Ing.  Pavla Holíka. Počas renovácie bolo hlavným kritériom to, aby budova vyhovovala požiadavkám 21. storočia a aby mala dôstojný vzhľad.

Zo slov primátora vyplynulo, že rekonštrukcia stála 462 tisíc eur, viac ako 30 tisíc eur zariadenie interiéru a 10 tisíc eur stála dokumentácia. Zároveň sa poďakoval všetkým účastníkom rekonštrukcie.

Predstavitelia cirkvi potom dom smútku vysvätili, vo svojom príhovore vyzdvihli potrebu dôstojného miesta na rozlúčku s ľudským životom a že koniec ľudského života je síce smutný, ale zároveň začiatkom niečoho nového.

V období sviatku Všetkých svätých zamestnanci mestskej spoločnosti umožnia občanom pozrieť si zrekonštruovaný dom smútku.

Pozrite si report DSTV, v ktorom sú aj zábery z rekonštrukčných prác.

Toto ste už čítali?

Cookies