Back to top

Odpratávanie snehu a ľadu v Dunajskej Strede

Publikované: 6. december 2023 - 15:46
Počas zimnej sezóny sa o údržbu dunajskostredských ulíc, parkovísk, chodníkov a verejných priestranstiev stará mestská spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda s. r. o. Výnimku tvoria tie komunikácie, ktoré spravuje župa alebo sú v súkromnom vlastníctve. V takýchto prípadoch je údržba povinnosťou správcu, resp. vlastníka.
Odpratávanie snehu a ľadu v Dunajskej Strede

V tabuľke nižšie nájdete informácie týkajúce sa zimnej údržby a zodpovedných fyzických a právnických osôb.

názov ulice – utca neve

údržbu zabezpečí – karbantartásért felel

Agátová

Municipal

Alžbetínske námestie

Municipal

Ádorská

Municipal

Átriová

Municipal

Bacsáková

Municipal

Csaplára Benedeka

Municipal

Korzo Bartóka Bélu

Municipal

Bihariho

Municipal

Biskupa Kondého

Municipal

Boriny

Municipal

Bratislavská cesta

VÚC – megyei fenntartású

Brezová

Municipal

Budovateľská

Municipal

Cukrovarská

Municipal

Csermelyová

Municipal

Čigérska

Municipal

Drevárska

Municipal

Družstevná

Municipal

Dunajská

Municipal

Liszta Ferenca

Municipal

Gabčíkovská cesta

VÚC – megyei fenntartású

Galantská cesta

VÚC – megyei fenntartású

Gaštanový rad

Municipal

Generála Svobodu

Municipal

Gombotášska

Municipal

Gyulu Szabóa

VÚC – megyei fenntartású

Hlavná

VÚC – megyei fenntartású

Hlboká

Municipal

Horná

Municipal

Hviezdna

Municipal

Hviezoslavova

Municipal

Madácha

Municipal

Jantárová

Municipal

Jasná

Municipal

Jesenského

VÚC – megyei fenntartású

Jilemnického

Municipal

Jókaiho

Municipal

Júliusa Lőrincza

Municipal

Mikszáta Kálmána

Municipal

Kodályová

Municipal

Komenského

Municipal

Kračanská cesta

VÚC – megyei fenntartású

Krátka

Municipal

Krížna

Municipal

Kúpeľná

Municipal

Kukučínová

Municipal

Kulačská

Municipal

Kvetná

Municipal

Ľanárska

Municipal

Kossúta Lajosa

Municipal

Lászlóa Amadea

Municipal

Lesná

Municipal

Letištná

Municipal

Lipová

Municipal

Malá

Municipal

Malodvornícka

VÚC – megyei fenntartású

Hájska

Municipal

Malotejedská

Municipal

Mierová

Municipal

Mlynská

Municipal

Muzejná

VÚC – megyei fenntartású

M.R.Štefánika

Municipal

Na pažiti

Municipal

Vámbéryho námestie

Municipal

Námestie SNP

Municipal

Námestie priateľstva

Municipal

Námestie Svätého Štefana

Municipal

Nárcisová

Municipal

Nevädzová

Municipal

Nezábudková

Municipal

Nemešsegská

Municipal

Neratovické námestie

Municipal

Nová Ves

Municipal

Nová osada

Municipal

Októbrová

Municipal

Orechová

Municipal

Partizánska

Municipal

Podzáhradná

Municipal

Poľná

Municipal

Poštová

Municipal

Povodská cesta

VÚC – megyei fenntartású

Priemyselná

Municipal

Pókatelek

Municipal

Radničné námestie

Municipal

Rákocziho

Municipal

Rényská

Municipal

Ružová

Municipal

Rybný trh

Municipal

Sládkovičova

Municipal

Széchenyiho

Municipal

Smetanov háj

Municipal

Svätého Juraja

Municipal

Petőfiho

Municipal

Školská

Municipal

Športová

Municipal

Štúrova

Municipal

Táborová

Municipal

Topoľová

Municipal

Trhovisko

Municipal

Tichá

Municipal

Vajanského

VÚC – megyei fenntartású

Veľkoblahovská

VÚC – megyei fenntartású

Vinohradnícka

Municipal

Zelená

Municipal

Záhradnícka

Municipal

Fábryho

Municipal

Železničná

Municipal

Žitnoostrovská

Municipal

Maloblahovská

Municipal

Jehudu Asáda

Municipal

Mliečany

VÚC – megyei fenntartású

Čótfa

Municipal

Ružový háj

Municipal

Poľná-Športová spoj.cesta

Municipal

Istvána Gyurcsóa

Municipal

Viedenská cesta

Municipal

Dlhá

Municipal

Kráľa Žigmunda

Municipal

Aradských mučeníkov

Municipal

Czibóková

Municipal

Ovocný sad

Municipal

Štvrť svätého Jána

Municipal

Ulica Istvána Dobóa

Municipal

Ulica Bohatierska

Municipal

Ul. kráľa Mateja

Municipal

Ulica Károlya Szladitsa

Municipal

Ulica svätého Ladislava

Municipal

Ulica Hermana Steinera

Municipal

Ulica Györgya Tölgyessyho

Municipal

Ulica Károlya Róberta

Municipal

Cesta svätého pápeža Jána Pavla II.

Municipal

Levanduľová ulica

Municipal

Púpavová ulica

Municipal

Fialková ulica

Municipal

Kaplnská ulica

Municipal

Ulica Kapuhegyská

Municipal

Cesta svätého Krištofa

Municipal

Bažantia

Municipal

Ulica vojvodcu Árpáda

Municipal

Cesta siedmich vojvodcov

Municipal

Ulica Lászlóa Telekiho

Municipal

Ulica Adyho

Municipal

Gödöllöska ulica

Municipal

Jidřichohradecká ulica

Municipal

Györska ulica

Municipal

Subotická ulica

Municipal

Fehérvárska ulica

Municipal

Székelyudvarhelyská ulica

Municipal

Berehovská ulica

Municipal

Sentianska ulica

Municipal

Józsefa Hartmanna

Municipal

Ulice a verejné priestranstvá, ktoré nie sú v správe mesta:

Ulica László Mécsa

Ulica Mihálya Marczella

Areálové spevnené plochy bytových domov - Ulica krála Žigmunda

Areálové spevnené plochy bytových domov - Záhradnícka ulica

Adyho ulica, č.p. : 1207/10, 1202/2, 1201/2, 1195/1

Panonský háj

spevnené plochy – Panónsky háj

Ulica Jánosa Aranya

Javorová ulica

Malolesná

Ulica Svätej Alžbety

Dolná ulica

Svetlá ulica

Spojná ulica

Pekná ulica

Stromová ulica

Areálové spevnené plochy bytových domov - Priemyselná ulica

Ulica Čukáraboň

Ulica Ignáca Gállfyho

Ulica Ármina Kornfelda

Ulica Pála Angyala

Ulica Ferenca Vermesa

Ulica Orgonvánová

Ulica Józsefa Vázsonyiho

Ulica Lajosa Luzsiczu

Ulica Imre Makovecza

Ulica Ödöna Janovitsa

Toto ste už čítali?

Cookies