Back to top

Okresná súťaž amatérskej filmovej tvorby

Publikované: 16. január 2019 - 20:54
Žitnoostrovské osvetové stredisko so sídlom v Dunajskej Strede, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, aj tento rok vyhlasuje okresnú súťaž amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019.
Okresná súťaž amatérskej filmovej tvorby

Poslaním súťaže je prezentovať okresnú amatérsku filmovú tvorbu, poskytnúť možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie, inšpirácie a oboznámenia sa s tvorbou autorov rôzneho tematického, žánrového zamerania a technického spracovania.

Bližšie informácie:

Žitnoostrovské osvetové stredisko

Ulica biskupa Kondého 10

929 01 Dunajská Streda

Tel: 031 552 27 62

0911 265 582

zosds [at] zupa-tt.sk

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.

Uzávierka súťaže je: 22. 2. 2019

Týmto sa obraciame na všetkých umelecky činných ľudí, aby v prípade záujmu kontaktovali uvedené adresy. Propozície sú zverejnené na www.osvetads.sk, resp. ich na požiadanie pošleme.

Toto ste už čítali?

Cookies