Back to top

Okúsili chute Žitného ostrova

Publikované: 18. november 2019 - 14:13
15. novembra v Žitnoostrovskom múzeu prezentovali záujemcom kuchársku knihu pani Laury Vass Mocsoky, ktorá vyšla pod názvom „Vassfazékban”, a niektoré z jedál mohli aj ochutnať.
Okúsili chute Žitného ostrova

Návštevníkov podujatia privítal riaditeľ Iván Nagy. Podľa jeho slov je veľmi dôležité, aby sme o Žitnom ostrove získavali čo najširšie spektrum vedomostí, keďže cieľom tohto aj podobných stretnutí je, aby dnešnému človeku priblížili jeho tradície.

S autorkou viedol rozhovor István Nyári – okrem iného sa návštevník dozvedel, že kuchárska kniha prináša osobitosti žitnoostrovskej a južnoslovenskej kuchyne nie iba čo sa týka prípravy jedál, ale približuje aj rodinnú, historickú, literárnu tradíciu, a, samozrejme, nezabúda ani na prírodné danosti Žitného ostrova z hľadiska ovocia, zeleniny a ďalších vynikajúcich surovín.

Knižka obsahuje 49 receptov, oboznamuje nás s jedlami žitnoostrovskej kuchyne, ale vyberá aj z klasikov, ako aj z chránených rodinných receptov. Podľa Laury Vass nám dáva možnosť obohatiť všedné či slávnostné dni o lahôdky z čias našich starých materí. „Verím, že dobre pripravené jedlo prináša nie iba radosť, ale zbližuje ľudí, cez neho sa nadväzujú priateľstvá či lásky, rodiny sa vďaka veľkým hostinám stávajú súdržnejšími, nerozlučiteľnejšími” - píše autorka.  

Po prezentácii knihy prítomní mohli ochutnať jedlá pripravené podľa rodinných receptov, rôzne sladkosti a autentické ľudové jedlá žitnoostrovskej kuchyne.

Toto ste už čítali?

Cookies