Back to top

Opäť tu bola oslava jazykov

Publikované: 17. január 2016 - 19:29
Už druhýkrát sa konal Deň jazykov.

O tom, že spev, hudba a kultúra národov nepoznajú jazykové hranice, mohli sa presvedčiť žiaci Strednej zdravotníckej školy dňa 22. decembra 2015, vtedy sa konala už druhýkrát Deň jazykov.

Žiaci netradičnou metódou sa oboznámili kultúrou, tradíciou a kulinárskymi špecialitami jednotlivých národov. Veď Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov. Cieľom netradičného vyučovania bol podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy a podpora celoživotného jazykového vzdelávania.

Toto ste už čítali?

Cookies