Back to top

Opatrovateľský kurz

Publikované: 15. jún 2016 - 9:28
Územný spolok Slovenského červeného kríža v Dunajskej Strede organizuje opatrovateľský kurz.

Kurz je určený:

- pre nezamestnaných

- pre opatrovateľky v domácnosti a sociálnych zariadeniach

- pre au-pair

Absolventi akreditovaného kurzu v trvaní 226 hodín obdržia Osvedčenie v slovenskom a nemeckom jazyku, platné v celej Európe. Navyše dostanú potvrdenie o absolvovaní 8-hodinového kurzu prvej pomoci, ktoré je platné v autoškolách a na pracoviskách.

Termín konania kurzu: 25. 07. 2016 – 26. 08. 2016

Nezamestnaní sú povinní 30 dní pred začatím kurzu odovzdať formulár B - potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie, ktoré obdržia na ÚPSVaR.

Kontakt:

ÚzS SČK DS
Alžbetínske nám.1203, Obchodné a informačné centrum, 4. posch., č.dv. 404
Tel.: 031/552 26 87, 0903 558 908
e-mail: dunajskastreda [at] redcross.sk
facebook: Slovenský Červený kríž DS

Zdroj: dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies