Back to top

Otvorenie farebnej výstavy malých umelcov

Publikované: 18. jún 2019 - 11:18
Vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea sme oslávili jubileum – Žitnoostrovské pastelky oslávili svoje 20. výročie.
Otvorenie farebnej výstavy malých umelcov

Riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska, Jana Svetlovská, zvončekom oznámila deťom, že sa začína udeľovanie cien. Farebný šašo Adrián Ohrádka očaril deti bláznivými, zábavnými kúskami.

Tilajčík Edit, moderátorka podujatia, uviedla, že deti prišli z rôznych končín Slovenska, Maďarska, Česka, Bulharska, Bangladéšu a Hongkongu prevziať si ocenenia.

Privítala hostí, štátneho tajomníka Rigóa Konráda, podpredsedu TTSK Mareka Neštického, viceprimátora Karaffu Attilu, starostu Veľkého Medera Holényiho Gergőa, riaditeľa sponzorskej spoločnosti  Agrotop, Pappa Istvána, viceprimátora Győru, Somogyiho Tivadara, poslanca župy Soókyho Mariána a predsedu kultúrnej komisie mesta Gútaiho Lászlóa. Takisto predsedu poroty, Bohumíra Bachratého, či členov, Várszegi Móniku, Alojza Drahoša, Evu Linhartovú Bachratú, Gitku Kovačikovú.

Karaffa Attila privítal prítomných v mene mesta. Uviedol, že tento deň je v živote mesta významným medzníkom, kedy sú steny múzea pokryté detskými maľbami. "Rodina je základom spoločnosti, deťom dáva radosť, ktorú potom vyjadria farbami. Tie nám umožňujú zabudnúť každodennú šedivosť" – uviedol viceprimátor.

Rigó Konrád, uviedol, že najväčšou výzvou dneška je kreativita, najviac kreatívnych ľudí pracuje v oblasti kultúry. "Čo viac je kreatívne, než keď škôlkari vezmú do ruky kriedu, ceruzky a vytvoria takéto diela" – vyjadril svoju radosť.

Marek Neštický vidí budúcnosť v deťoch: "Keď vidím túto kreativitu, veľmi sa teším,že existuje takáto súťaž, a to už 20 rokov".

Somogyi Tivadar sa tiež prihovoril prítomným. Vyjadril radosť, že čoraz viac vecí spája dve mestá, Dunajskú Stredu a Győr, a teda aj obe krajiny. Daná výstava bude mať na jeseň putovný charakter a okrem iných aj Győru – z roka na rok s väčšou účasťou – si ju budú môcť pozrieť.

V tomto roku prišlo zo 14 krajín 2300 diel. Porota po dlhej úvahe vybrala 60 výhercov bez určenia poradia. Tieto sú vystavené v Múzeu. Časť diel – bez ocenenia – si možno pozrieť v Gallery Nova.

Bohumír Bachratý je členom poroty od začiatkov. Súťaž považuje za významnú aj v rámci Európy, škôlkari dokážu spraviť krásne obrazy už v ranom veku. V ich dielach vidno radosť, ľutuje, že mohli vybrať len 60.

Várszegi Mónika komentoval súťaž v maďarčine. Poďakovala sa malým umelcom, že ukázali náš svet rôznymi farbami, formami, svoje sny, tak, ako si ho dospelí možno nevedia predstaviť.

Po príhovoroch dostalo každé dieťa darček. Zo  60 ocenených bolo prítomných asi 40 detí medzi nimi z Bulharska, Hongkongu, Bangladéšu, Estónska, Česka, Maďarska a, samozrejme, domáce deti.

Na jubilejnom ročníku bola aj zaujímavosť. Ocenili totiž aj tých pedagógov, ktorí svojou oddanou dlhoročnou prácou prispeli  k vysokej úrovni súťaže. Spomedzi učiteliek z nášho mesta bola ocenená učiteľka z MŠ Októbrová, Kovács Anikó.

Na záver vypustili z dvora múzea holubice mieru s posolstvom pre deti žijúce v krajine, kde nie je mier.

-rovin-

Obrazovú galériu pripravil Rózsár Vince.

Toto ste už čítali?

Cookies