Back to top

OZNÁMENIE

Publikované: 28. február 2023 - 13:15
Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že v dňoch od 11. marca 2023, 18. marca 2023 a 25. marca 2023 organizuje DNI ČISTOTY MESTA.
OZNÁMENIE

Vyzývame preto obyvateľov, aby najneskôr do soboty 6.00 v domácnosti už nepotrebný materiál a odpad vyložili k smetným nádobám.

Stavebný odpad, obaly od farieb a chemikálií, pneumatiky a iný nebezpečný odpad prosime nevyložiť.

Ďakujeme.

Odvoz zabezpečí Mestský úrad Dunajská Streda.


2023. 03. 11.

Ovocný sad, Sv. Jána, Rad Pókatelek, Lanárska, Csermelya, Csaplára, Lajosa Kassáka, Attilu Józsefa, Kráľa Zsigmunda, Móricza Zsigmonda, Aradských mučeníkov, Mlynská, Povodská, Vajanského, Žitnoostrovská, Brezová, Zelená, Hviezdná, Krížna, Mierova, Rákócziho, Hlboká, Petőfiho, J. Aranya, Budovateľská, Gabčikovská, Bálinta Balassiho, Kúpeľná, Orechová, Priemyselná, Malotejedská, Podzáhradná, Narcisová, Rekreačný rad, Nová Osada, Bihariho, Drevárska, Kračanská cesta, Kráľa Mateja, Károlya Róberta, Istvána Dobóa, Bohatierska, Károlya Szláditsa, Györgya Tölgyessyho, Hermana Steinera, sv. Ladislava, Bažantia, cesta siedmich vojvodcov, vojvodcu Árpáda, Levandulová, Púpavová, Fialková, Kapuhegyská, Kaplnská, Lászlóa Telekyho, Sentianska, Berehovská, Mliečany

2023. 03. 18.

M.R Štefánika, Sv. Štefana, Ružová, Bacsáková, Múzejná, Malodvornícka, Ferenca Vermesa, Pála Angyala, Jánosa Esterházyho, Mihálya Marczella, Rényska, Nevädzova, Czibóková, Gaštanový rad, Jantárova, gen. Svobodu, K. Mikszátha, Z. Fábryho, Jasná, Tichá, Széchenyiho, I. Madácha, F. Liszta, L. Kossutha, Malá, Krátka, Hviezdoslova, Cukrovarská, Októbrová, Kvetná, Agátová, Štúrova Táborová, Ádorská Jesenského, Kulačská, Komenského, Železničná Nezábudková

2023. 03. 25.

Veľkoblahovská, Gyulu Szabóa, Poľná, Športová Školská, Maloblahovská, Adyho, Záhradnícka, Ignáca Gálffyho, Átriová, Kodályova, Jókaiho, L. Amadéa, Sv. Juraja, Partizánska, Lesná, Lipová, Vinohradnícka, Družstevná,Topoľová, Letištná, Horná, Lastovičia, Gombotášska, Čigérska, Ármina Kornfelda, Lászlóa Mécsa, Sv. Alžbety, Hájska, Malolesná, Svetlá, Dolná, Spojná, Pekná, Stromová, Javorová, Slepá, Čukáraboň, Čótfa

Toto ste už čítali?

Cookies