Back to top

Pamätný list primátora: Daniel Krascsenits

Publikované: 2. máj 2024 - 13:06
Pamätný list primátora získal Daniel Krascsenits ako uznanie za celoživotnú oddanú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania niekoľkých generácií.
Pamätný list primátora: Daniel Krascsenits

Daniel Krascsenits v  roku 1987 začal pracovať v     pionierskom dome v  Dunajskej Strede, dnešnom Centre voľného času. V inštitúcii aktívne pracoval do júna 2023. Paralelne pôsobil aj ako učiteľ výtvarnej výchovy na viacerých školách v  našom meste.

Dnes sa môže hrdo obzrieť za tridsiatimi siedmimi rokmi výučby výtvarného umenia, s  vedomím, že v  láske k  umeniu vychoval stovky detí z  Dunajskej Stredy.

Popri výučbe kreslenia a  maľovania dlhé roky viedol medzi deťmi mimoriadne obľúbený krúžok keramiky. Vo svojich krúžkoch pripravoval nadaných žiakov na štúdium na umeleckých stredných a vysokých školách. Pravidelne sa zúčastňoval letných detských táborov.

V súčasnosti vyučuje na Základnej škole na Jilemnického ulici, kde rozvíja cit pre krásno v  dušiach detí zas novej generácie.

(be, et, dszi)

Toto ste už čítali?

Cookies