Back to top

Pamätný list primátora obdržal aj Juraj Czirfusz

Publikované: 28. apríl 2022 - 13:14
Primátor mesta za mimoriadne zásluhy v oblasti spoločenského života v rámci pamätného roka Károlya Szladitsa a za šírenie dobrého mena mesta Dunajská Streda udelil JUDr. Jurajovi Czirfuszovi Pamätný list primátora.
Pamätný list primátora obdržal aj Juraj Czirfusz

JUDr. Juraj Czirfusz sa narodil v Komárne, od roku 2011 vedie advokátsku kanceláriu v Dunajskej Strede.

Po absolvovaní gymnázia v Dunajskej Strede študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. V rokoch 2004 až 2007 bol doktorandom v dennej forme štúdia na Katedre občianskeho práva Fakulty práva a politických vied Univerzity Loránda Eötvösa.

Pokračovaním v štúdiu získal v roku 2017 titul PhD. Ako lektor prednáša na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Széchenyi a na Katedre občianskeho práva Fakulty práva a politických vied Univerzity Loránda Eötvösa.

Je jedným z kľúčových aktérov spomienkového roka Károlya Szladitsa v Dunajskej Strede.

V našom meste si právnické kruhy v roku 2021 dôstojnou inauguráciou sochy ako aj vedeckou konferenciou pripomenuli ​​medzinárodne uznávaného právnika Károlya Szladitsa.

Odovzdaním pamätného listu primátora mesta pán primátor Zoltán Hájos vyjadruje uznanie voči obetavej práci JUDr. Juraja Czirfusza v súvislosti s jeho aktívnou úlohou pri prípravách a realizácii Pamätného roka Károlya Szladitsa.

Toto ste už čítali?

Cookies